Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 134/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/NQ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, THỊ TRẤN ĐỂ MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC THỊ TRẤN LẠC DƯƠNG THUỘC HUYỆN LẠC DƯƠNG, THỊ TRẤN DI LINH THUỘC HUYỆN DI LINH, THỊ TRẤN ĐỒNG NAI THUỘC HUYỆN CÁT TIÊN VÀ ĐỔI TÊN THỊ TRẤN ĐỒNG NAI THÀNH THỊ TRẤN CÁT TIÊN THUỘC HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Lạc Dương thuộc huyện Lạc Dương, thị trấn Di Linh thuộc huyện Di Linh, thị trấn Đồng Nai thuộc huyện Cát Tiên và đổi tên thị trấn Đồng Nai thành thị trấn Cát Tiên thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Điều chỉnh 3.461,4 ha diện tích tự nhiên và 2.704 nhân khẩu của xã Lát, huyện Lạc Dương để thị trấn Lạc Dương quản lý.

Thị trấn Lạc Dương có 7.061,0 ha diện tích tự nhiên và 7.942 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Lạc Dương: Đông giáp thành phố Đà Lạt, Tây giáp xã Lát, Nam giáp xã Lát và thành phố Đà Lạt, Bắc giáp xã Lát và xã Đạ Sar.

2. Điều chỉnh 550,44 ha diện tích tự nhiên, 4.658 nhân khẩu của xã Gung Ré và 88,24 ha diện tích tự nhiên, 593 nhân khẩu của xã Tân Châu, huyện Di Linh để thị trấn Di Linh quản lý.

Thị trấn Di Linh có 2.465,31 ha diện tích tự nhiên và 27.645 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Di Linh: Đông giáp xã Gung Ré, xã Tân Nghĩa và xã Đinh Lạc, Tây giáp xã Liên Đầm và xã Tân Châu, Nam giáp xã Gung Ré, Bắc giáp xã Tân Châu và xã Tân Nghĩa.

3. Điều chỉnh toàn bộ 679 ha diện tích tự nhiên và 3.921 nhân khẩu của xã Phù Mỹ, huyện Cát Tiên để thị trấn Đồng Nai quản lý và đổi tên thị trấn Đồng Nai thành thị trấn Cát Tiên.

Thị trấn Cát Tiên có 2.025,81 ha diện tích tự nhiên và 11.319 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Cát Tiên: Đông giáp xã Tư Nghĩa và xã Mỹ Lâm, Tây giáp xã Đức Phổ và tỉnh Đồng Nai, Nam giáp xã Tư Nghĩa và tỉnh Đồng Nai, Bắc giáp xã Nam Ninh và huyện Di Linh.

4. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

a) Huyện Lạc Dương có 131.252,84 ha diện tích tự nhiên, 20.905 nhân khẩu, 06 đơn vị hành chính cấp xã (1 thị trấn và 05 xã). Trong đó:

Xã Lát còn lại 21.713,6 ha diện tích tự nhiên và 1.933 nhân khẩu.

b) Huyện Di Linh có 161.464,8 ha diện tích tự nhiên, 160.830 nhân khẩu, 19 đơn vị hành chính cấp xã (1 thị trấn và 18 xã). Trong đó:

- Xã Gung Ré còn lại 11.549,16 ha diện tích tự nhiên và 5.638 nhân khẩu.

- Xã Tân Châu còn lại 4.390,01 ha diện tích tự nhiên và 10.604 nhân khẩu.

c) Huyện Cát Tiên có 42.657 ha diện tích tự nhiên, 38.288 nhân khẩu, 11 đơn vị hành chính cấp xã (1 thị trấn và 10 xã).

d) Tỉnh Lâm Đồng có 977.219,54 ha diện tích tự nhiên, 1.234.585 nhân khẩu, 12 đơn vị hành chính cấp huyện (2 thành phố và 10 huyện), 148 đơn vị hành chính cấp xã (117 xã, 18 phường và 12 thị trấn).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TCCB, TCCV, TH, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 134/NQ-CP ngày 29/12/2013 điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Lạc Dương thuộc huyện Lạc Dương, thị trấn Di Linh thuộc huyện Di Linh, thị trấn Đồng Nai thuộc huyện Cát Tiên và đổi tên thị trấn Đồng Nai thành thị trấn Cát Tiên thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.164

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.173.74