Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ hướng dẫn nhập khẩu ô tô của một số đối tượng theo đường phi mậu dịch do Bộ Thương mại-Tổng cục hải quan ban hành

Số hiệu: 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Văn Dâu, Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 06/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI-TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ

Hà Nội , ngày 06 tháng 12 năm 2001

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 27/2001/TTLT-BTM-TCHQ NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN VIỆC NHẬP KHẨU Ô TÔ CỦA MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG THEO ĐƯỜNG PHI MẬU DỊCH

Căn cứ Văn bản số 408/CP-KTTH ngày 15/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhập khẩu ô tô của một số đối tượng theo đường phi mậu dịch;
Sau khi đã trao đổi thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện việc nhập khẩu ô tô của một số đối tượng theo đường phi mậu dịch như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NHẬP KHẨU:

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương;

2. Công dân Việt Nam được cơ quan Nhà nước (bao gồm: Quốc hội, Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố) cử đi công tác, làm việc, làm chuyên gia ở nước ngoài với thời hạn 3 năm trở lên (không bao gồm nghiên cứu sinh, thực tập sinh, lưu học sinh và người lao động).

II. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NHẬP KHẨU Ô TÔ:

1. Các đối tượng nêu tại mục I Thông tư này, khi kết thúc nhiệm kỳ công tác ở nước ngoài về nước hoặc hồi hương được nhập khẩu 01 chiếc ô tô là tài sản cá nhân đang sử dụng ở nước ngoài.

2. Khi làm thủ tục nhập khẩu ô tô, các đối tượng nêu tại Mục I Thông tư này nộp cho cơ quan hải quan bộ hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị nhập khẩu, có xác nhận địa chỉ cư trú của chính quyền địa phương (đối với đối tượng nêu tại Điểm 1 Mục I) và xác nhận hết nhiệm kỳ công tác của cơ quan chủ quản (đối với đối tượng nêu tại Điểm 2 Mục I).

- Quyết định của cơ quan nhà nước cử đi công tác, làm việc, làm chuyên gia ở nước ngoài hoăc quyết định của Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài trở về định cư ở Việt Nam (bản sao có công chứng).

- Hộ chiếu (bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Giấy đăng ký ô tô do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp, thời gian ít nhất là 6 tháng trước thời điểm về nước (bản sao có công chứng kèm theo bản dịch tiếng Việt có công chứng).

- Bằng lái ô tô (bản sao có công chứng kèm theo bản dịch tiếng việt có công chứng).

- Vận tải đơn (3 bản copy - hoặc 1 bản copy, 2 bản sao của bản chính).

3. Ô tô nhập khẩu phải có tay lái bên trái (tay lái thuận), được sản xuất trong thời hạn tối đa là 5 năm tính đến thời điểm nhập khẩu và là xe có động cơ sử dụng được xăng không pha chì.

4. Các đối tượng nêu tại Mục I Thông tư này phải thực hiện việc gửi hàng về nước trước khi làm thủ tục xuất cảnh, gửi từ chính nước mà chủ hàng cư trú hoặc công tác, làm việc và thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật hiện hành khi nhập khẩu ô tô.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Ô tô nhập khẩu không phù hợp với các quy định tại Mục II Thông tư này sẽ bị xử lý vi phạm bằng hình thức phạt tiền và tịch thu.

2. Văn bản này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Túc

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF TRADE - THE GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ

Hanoi, December 06, 2001

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE IMPORT OF AUTOMOBILES THROUGH NON-COMMERCIAL CHANNEL BY A NUMBER OF SUBJECTS

Pursuant to the Prime Minister’s Document No. 408/CP-KTTH of May 15, 2001 on the import of automobiles through non-commercial channel by a number of subjects;
After reaching agreement with the Ministry of Finance, the Ministry of Public Security, the Ministry for Foreign Affairs and the Ministry of Communications and Transport, the Ministry of Trade and the General Department of Customs hereby jointly guide the import of automobiles through non-commercial channel by a number of subjects as follows:

I. SUBJECTS ENTITLED TO IMPORT

1. Overseas Vietnamese who are permitted to repatriate to the country;

2. Vietnamese citizens who are sent abroad for working trips, working terms or for work as specialists for 3 years or more (excluding research students, apprenticeship students, students studying abroad and laborers) by State agencies (including the National Assembly, the Government, the Supreme People’s Procuracy, the Supreme Peoples Court, the ministries, the ministerial-level agencies, and the provincial/municipal People’s Committees).

II. REGULATIONS ON THE IMPORT OF AUTOMOBILES

1. The subjects mentioned in Section I of this Circular, when finishing their overseas working term and returning to the country, or when repatriating to the country, shall be entitled to import 01 automobile which is their private property being in use overseas.

2. When carrying out the procedures for the import of automobiles, the subjects mentioned in Section I of this Circular shall submit to the customs offices a set of dossier, comprising:




..................................................

..................................................

..................................................




Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.



Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ ngày 06/12/2001 hướng dẫn nhập khẩu ô tô của một số đối tượng theo đường phi mậu dịch do Bộ Thương mại-Tổng cục hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.142

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.159