Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên bộ 69-LB năm 1961 về quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan Hải quan và các cơ quan Giao thông vận tải do Bộ Ngoại thương - Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 69-LB Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Ngoại thương Người ký: Dương Bạch Liên, Phan Anh
Ngày ban hành: 20/09/1961 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI-BỘ NGOẠI THƯƠNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 69-LB

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 1961 

 

THÔNG TƯ  LIÊN BỘ

VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA CÁC CƠ QUAN HẢI QUAN VÀ CÁC CƠ QUAN GIAO THÔNG VẬN TẢI

Điều 7 điều lệ Hải quan quy định: “Ở những bến tàu, nhà ga, sân bay, bưu cục ngoại dịch có đặt tổ chức Hải quan, các ngành sở quan có nhiệm vụ hợp tác và giúp đỡ phương tiện cần thiết cho cơ quan Hải quan”. Thông tư số 051-TTg ngày 27 tháng 2 năm 1960 của Thủ tướng Chính phủ giải thích tinh thần bản điều lệ Hải quan có quy định ở cuối mục 1: “Các tổ chức kinh doanh xuất nhập khẩu, các cơ quan phục vụ trực tiếp xuất nhập khẩu (Đường sắt, Bưu cục ngoại dịch, Cảng, Hàng không …) phải nghiêm chỉnh chấp hành thể lệ, thủ tục, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Hải quan và giúp đỡ cơ quan Hải quan điều kiện để làm nhiệm vụ, dưới sự lãnh đạo thống nhất của Ủy ban hành chính địa phương”.

Thi hành điều lệ Hải quan và thông tư nói trên, Liên bộ quy định trong thông tư này những quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan Hải quan với các cơ quan Giao thông Vận tải để tạo điều kiện cho các cơ quan Hải quan và Giao thông Vận tải hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mỗi ngành trên tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa.

1. Về phía cơ quan Hải quan:

- Đặt tổ chức Hải quan ở những trung tâm xuất nhập khẩu (Cảng, Ga liên vận) để đảm bảo thi hành thủ tục hải quan bất cứ lúc nào khi cần thiết.

- Thi hành thủ tục nhanh gọn, đúng để không làm trở ngại kế hoạch giao nhận hàng xuất nhập khẩu và kế hoạch giao thông vận tải.

- Trường hợp thiếu giấy tờ, phải điều tra để giải quyết sáng suốt vừa bảo đảm chính sách, thể lệ, vừa chiếu cố đến khó khăn của cơ quan bạn.

- Kịp thời góp ý kiến với các cơ quan sở quan những hiện tượng thiếu sót về hàng hóa xuất nhập khẩu để cơ quan sở quan có biện pháp ngăn chặn kịp thời thiệt hại cho tài sản quốc gia.

- Giúp đỡ cơ quan Giao thông Vận tải phổ biến điều lệ và thể lệ Hải quan trong cán bộ, công nhân viên để mọi người quán triệt và tích cực giúp Hải quan làm tốt nhiệm vụ của mình.

2. Về phía các cơ quan Giao thông vận tải:

- Để giúp Hải quan tiến hành thủ tục nhanh, gọn đầy đủ, phục vụ cho kế hoạch vận tải bốc dỡ, các cơ quan Giao thông vận tải (Cảng, Đường sắt…) phải giúp đỡ các cơ quan Hải quan trong phạm vi và khả năng của mình.

- Ở trong phạm vi Cảng, Nhà ga, các cơ quan Cảng, Đường sắt dành cho cơ quan Hải quan một chỗ thuận tiện để bố trí Phòng Hải quan (phòng làm thủ tục, kho chứa hành lý và các hàng tạm giữ v.v…).

Chú ý bố trí đường đi lại cho hành khách và hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm mục đích giúp đỡ cơ quan Hải quan có điều kiện theo dõi và nắm vững hàng hóa hành lý xuất nhập khẩu để thi hành thủ tục hải quan được đầy đủ.

Trường hợp xây dựng địa điểm mới hoặc làm lại cơ quan Giao thông sẽ mời cơ quan Hải quan tham gia ý kiến trước vào bản vẽ thiết kế, đảm nhiệm thi công toàn bộ công trình. Về kinh phí thì cơ quan Hải quan phải đài thọ kinh phí xây dựng công trình dành riêng cho mình sử dụng.

Mọi hành chính phí kể cả chi phí về sửa chữa nhà cửa thuộc Phòng Hải quan sẽ do cơ quan Hải quan đài thọ. Mọi phương tiện làm việc của Phòng Hải quan sẽ do cơ quan Hải quan tự mua sắm lấy; trường hợp cần thiết; cơ quan Giao thông sẽ cố gắng giúp đỡ cho mượn tạm trong khi cơ quan Hải quan chưa mua sắm kịp.

- Từng nơi và với những điều kiện sẵn có, cơ quan Giao thông vận tải sẽ giúp đỡ Hải quan về phương tiện phòng thanh, phương tiện vận tải v.v… để Hải quan nhắc nhở hành khách, những người có hàng xuất nhập khẩu, những nhân viên phục vụ trên công cụ vận tải thi hành tốt thủ tục giám quan.

- Tổ chức cho cán bộ, công nhân viên chức nghiên cứu điều lệ và thủ tục hải quan, trên cơ sở đó động viên cán bộ, công nhân nhân viên giúp đỡ Hải quan trong công tác giám quan và phát hiện cho Hải quan những hiện tượng việc phạm thể lệ hải quan, tạo mọi điều kiện cho cơ quan Hải quan làm tròn nhiệm vụ.

Sở Hải quan trung ương, Tổng cục đường sắt, Cục Vận tải đường thủy và Cục Vận tải đường bộ căn cứ vào thông tư này nghiên cứu những chi tiết phối hợp cần thiết phù hợp với khả năng từng cơ quan và thực tế của địa phương và có những chỉ thị cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, trên tinh thần tăng cường sự phối hợp công tác dưới sự lãnh đạo thống nhất của Ủy ban hành chính địa phương để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi ngành.

K.T. BỘ TRƯỞNG
BỘ NGOẠI THƯƠNG
 


 
 
Phan Anh

K.T.BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG


 
 
Dương Bạch Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên bộ 69-LB năm 1961 về quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan Hải quan và các cơ quan Giao thông vận tải do Bộ Ngoại thương - Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.256
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122