Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 81/1997/TT/BTC bổ sung Thông tư 75-TC/TCT-1997 về tỷ giá quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam làm cơ sở xác định giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 81/1997/TT/BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành: 08/11/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 81/1997/TT/BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 81/1997/TT/BTC NGÀY 8 THÁNG 11 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 75 TC/TCT NGÀY 30/10/1997 VỀ TỶ GIÁ QUI ĐỔI NGOẠI TỆ RA ĐỒNG VIỆT NAM LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế hiện hành;
Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Sau khi trao đổi thống nhất với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75 TC/TCT ngày 30/10/1997 hướng dẫn tỷ giá qui đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam để nộp thuế và các khoản thu Ngân sách Nhà nước. Nay Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung thêm như sau:

1. Tỷ giá qui đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam để nộp thuế và các khoản thu Ngân sách Nhà nước theo tỷ giá mua bán thực tế bình quân trên thị trường ngoại tệ Liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố (được đăng trên báo Nhân dân hàng ngày) tại thời điểm nộp Ngân sách được áp dụng cho các khoản thuế và thu NSNN phát sinh trong nội địa.

2. Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Tỷ giá làm cơ sở để xác định giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu là tỷ giá mua bán thực tế bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố được đăng trên báo Nhân dân hàng ngày. Tỷ giá thông báo trên Báo Nhân dân ra ngày nào được áp dụng tính thuế cho các tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan thuế của ngày hôm đó.

3. Trường hợp vào các ngày không phát hành Báo Nhân dân hàng ngày (hoặc có phát hành nhưng không công bố tỷ giá) thì giá tính thuế của ngày hôm đó được áp dụng theo tỷ giá công bố của ngày trước đó.

Thông tư này có hiệu lực thi hành cùng với ngày thi hành Thông tư số 75 TC/TCT ngày 30/10/1997 của Bộ Tài chính.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF FINANCE
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No: 81/1997/TT-BTC

Hanoi, November 08, 1997

 

CIRCULAR

PROVIDING ADDITIONAL GUIDANCE TO CIRCULAR No.75-TC/TCT OF OCTOBER 30, 1997 ON THE RATES FOR CONVERTING FOREIGN CURRENCIES INTO VIETNAM DONG AS BASIS FOR DETERMINING PRICES FOR CALCULATION OF TAXES ON EXPORT AND IMPORT GOODS

Pursuant to the tax laws and ordinances currently in force;
Pursuant to the Law on Foreign Investment in Vietnam
;

After consulting the State Bank, the Ministry of Finance issued on October 30, 1997 Circular No.75-TC/TCT guiding the rates for converting foreign currencies into Vietnam Dong for tax payment and State budget collections. The Ministry of Finance now provides the following additional guidance:

1. The rates for converting foreign currencies into Vietnam Dong for payment of taxes and State budget collections according to the average actual buying and selling rates on the inter-bank foreign currency market which are announced by the State Bank of Vietnam (on the Nhan Dan daily) at the time of budget remittance shall apply to the tax payment and State budget collections inside the country.

2. For export tax and import tax: The exchange rates as basis for determining prices for calculation of tax on export goods and import goods shall be the average actual buying and selling rates on the inter-bank foreign currency market which are announced by the State Bank of Vietnam on the Nhan Dan daily. The rates announced on Nhan Dan daily on any day shall be applied to tax calculation for the export goods and import goods declarations registered with the tax agency on that day.

3. If on a certain day the Nhan Dan daily is not published (or it is published without announcing exchange rates), the tax calculation rates for that day shall be the rates announced on the previous day.

This Circular and Circular No.75-TC/TCT of October 30, 1997 of the Ministry of Finance shall take effect on the same date.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 81/1997/TT/BTC bổ sung Thông tư 75-TC/TCT-1997 về tỷ giá quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam làm cơ sở xác định giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.335
DMCA.com Protection Status