Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 27/1999/TT-BTM sửa đổi Thông tư 03/1998/TT-BTM hướng dẫn việc cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campachia do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 27/1999/TT-BTM Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 30/08/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/1999/TT-BTM

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 27/1999/TT/BTM NGÀY 30 THÁNG 08 NĂM 1999 SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 03/1998/TT/BTM HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU CÓ NGUỒN GỐC CAMPUCHIA

Căn cứ văn bản số 02/CP-KTTH-m ngày 13/01/1998 của Chính phủ và văn bản số 3895/VPCP-KTTH ngày 25/08/1999 của Văn phòng Chính phủ về việc nhập khẩu gỗ cao su từ Campuchia,
Bộ Thương mại sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/1998/TT/BTM ngày 24/02/1998 hướng dẫn việc cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ Campuchia như sau:

1) Sửa đổi mục II về Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu như sau:

Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu bao gồm:

- Công văn đề nghị của doanh nghiệp nhập khẩu Việt nam trong đó nêu rõ tên doanh nghiệp bán gỗ, chủng loại gỗ, quy cách gỗ (gỗ tròn, gỗ xẻ hay gỗ thanh), số lượng, cửa khẩu nhập khẩu.

-Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.

- Bản chính hợp đồng nguyên tắc của doanh nghiệp Việt Nam ký trực tiếp với doanh nghiệp phía Campuchia.

- Bản chính hoặc bản sao giấy phép xuất khẩu do Bộ Thương mại Campuchia cấp trong đó ghi rõ tên doanh nghiệp Campuchia được xuất khẩu, doanh nghiệp Việt Nam được nhập khẩu, loại gỗ, quy cách và số lượng . Nếu là bản sao thì phải được Đại Sứ Quán Việt Nam tại Campuchia, hoặc cơ quan công chứng Việt Nam, hoặc Đại Sứ Quán Campuchia tại Hà Nội xác nhận.

2. Các quy định khác tại Thông tư số 03/1998/TT/BTM ngày 24 /02/1998 của Bộ Thương mại, vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 27/1999/TT-BTM

Hanoi, August 30, 1999

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING CIRCULAR NO.03/1999/TT-BTM WHICH GUIDES THE GRANTING OF PERMITS FOR IMPORT OF RAW MATERIAL WOOD FROM CAMBODIA

Pursuant to Document No. 02/CP-KTTH-m of January 13, 1998 of the Government and Document No. 3895/VPCP-KTTH of August 25, 1999 of the Government Office on the import of rubber wood from Cambodia,
The Ministry of Trade amends and supplements Circular No. 03/1998/TT-BTM of February 24, 1998 guiding the granting of permits for import of raw material wood from Cambodia as follows:

1. To amend Item II on the dossiers of application for import permits as follows:

A dossier of application for an import permit shall include:

- An official written request of the Vietnamese importing enterprise clearly stating the name of the wood-selling enterprise, wood category and specifications (log, sawn timber or slats), quantity, the import border gate.

- The copies of the certificates of business registration and the import/export business enterprises code registration.

- The original of the principle contract signed by the Vietnamese enterprise directly with a Cambodian enterprise.

- The original or copy of the export permit granted by the Cambodian Ministry of Trade, clearly stating the names of the Cambodian exporting enterprise and the Vietnamese importing enterprise, the wood category, specifications and volume. If it is the copy, It must be certified by the Vietnamese Embassy in Cambodia or the Vietnamese public notary or the Cambodian Embassy in Hanoi.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 27/1999/TT-BTM sửa đổi Thông tư 03/1998/TT-BTM hướng dẫn việc cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campachia do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.689
DMCA.com Protection Status