Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 15/2000/TT-BTM Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lương Văn Tự
Ngày ban hành: 10/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2000/TT-BTM

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 15/2000/TT-BTM NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN VIỆC KINH DOANH XUẤT KHẨU THAN SANG TRUNG QUỐC THEO ĐƯỜNG TIỂU NGẠCH

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2490/VPCP- KTTH ngày 20/6/2000 của Văn phòng Chính phủ;

Sau khi thống nhất với Bộ Công nghiệp, Tổng cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện việc kinh doanh xuất khẩu than sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch như sau:

1. Các doanh nghiệp là thành viên của Tổng công ty Than Việt Nam và một số doanh nghiệp thuộc tỉnh Quảng Ninh có giấy phép kinh doanh than được xuất khẩu sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch than cám từ số 10 và số 11 trở xuống (theo giấy chứng nhận chất lượng do người sản xuất cung cấp). Giá than xuất khẩu do doanh nghiệp quyết định và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh.

Danh sách các doanh nghiệp thuộc tỉnh Quảng Ninh được phép xuất khẩu than do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh lựa chọn và thông báo cho Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan (theo phụ lục số 01 kèm theo).

2. Cửa khẩu xuất khẩu than là các cảng biển đã được cơ quan có thẩm quyền công bố là cảng giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu và các cảng biển khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định tại khu vực Móng Cái phù hợp với chính sách thí điểm tại khu vực cửa khẩu Móng Cái theo Quyết định số 675/QĐ-TTg ngày 18/9/1996, Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 04/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 545/CP-ĐP1 ngày 02/6/2000 của Chính phủ (theo phụ lục 02 kèm theo).

3. Than xuất khẩu được phép thanh toán dưới các hình thức sau:

- Thanh toán bằng ngoại tệ chuyển đổi qua ngân hàng theo thông lệ quốc tế.

- Thanh toán bằng đồng Việt Nam hoặc Nhân dân tệ qua ngân hàng theo các hình thức thanh toán do các ngân hàng thương mại áp dụng.

- Thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi bằng tiền mặt nếu được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

- Thanh toán bằng hàng đổi hàng (đối với những hàng hoá nhập khẩu có điều kiện thì phải được phép Bộ Thương mại trước khi ký hợp đồng đổi hàng).

4. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm phối hợp chỉ đạo các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu than tiểu ngạch sang Trung Quốc trong việc chống khai thác than bừa bãi, bảo vệ môi trường, giữ vững trật tự và an ninh biên giới... cũng như các vấn đề khác có liên quan đến xuất khẩu than theo Quy định của Thông tư này.

5. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Lương Văn Tự

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC SỐ 01

Kèm theo Thông tư số 15/2000/TT-BTM ngày 10 tháng 8 năm 2000

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TỈNH QUẢNG NINH ĐƯỢC PHÉP XUẤT KHẨU THAN TIỂU NGẠCH SANG TRUNG QUỐC

1. Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Ninh

2. Công ty Kinh doanh hàng xuất nhập khẩu Cẩm Phả

3. Công ty Thương mại Quảng Ninh

4. Công ty Vân Đồn

5. Công ty Phát triển và hỗ trợ hàng công nghiệp Quảng Ninh

6. Đại lý Hàng hải Quảng Ninh

PHỤ LỤC SỐ 02

Kèm theo Thông tư số 15/2000/TT-BTM ngày 10 tháng 8 năm 2000

CÁC CỬA KHẨU ĐƯỢC PHÉP XUẤT KHẨU THAN TIỂU NGẠCH SANG TRUNG QUỐC

1. Cảng Hòn Gai

2. Cảng Cẩm Phả

3. Khu chuyển tải Vạn Gia (Móng Cái)

 

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 15/2000/TT-BTM

Hanoi, August 10th, 2000

 

CIRCULAR

GUIDING THE NON-QUOTA EXPORT OF COAL TO CHINA

In furtherance of the Prime Ministers direction in Official Dispatch No. 2490/VPCP-KTTH of June 20, 2000 of the Governments Office;
After reaching agreement with the Ministry of Industry, the General Department of Customs, the Vietnam State Bank and the Peoples Committee of Quang Ninh province,
The Trade Ministry hereby guides the implementation of the non-quota export of coal to China as follows:

1. Enterprises being the Vietnam Coal Corporations members and a number of enterprises in Quang Ninh province, that have coal-trading permits, shall be entitled to conduct non-quota export to China slack of No. 10 and No. 11 or lower (according to the quality certificate provided by the manufacturer). Such enterprises shall decide the price of export coal and take self-responsibility for the effectiveness of their business.

The list of the enterprises in Quang Ninh province, which are entitled to export coal, shall be selected by the Peoples Committee of Quang Ninh province and notified to the Trade Ministry and the General Department of Customs (according to Appendix No. 01 enclosed herewith).

2. Coal-exporting border gates are the seaports already announced by the competent bodies to be the ports for export/import goods receipt and delivery ports, and other seaports in Mong Cai area defined by the Peoples Committee of Quang Ninh province in line with the experimental policy in Mong Cai border-gate area under the Prime Ministers Decision No. 675/QD-TTg of September 18, 1996 and Decision No. 103/QD-TTg of June 4, 1998, and the Governments Official Dispatch No. 545/CP-DP1 of June 2, 2000 (according to Appendix No. 02 enclosed herewith).

3. Export coal shall be paid in the following forms:

- Payment in foreign currencies converted via banks according to international practices.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Payment in freely-convertible foreign currencies in cash if so permitted by the State Bank.

- In form of barter (for conditional import goods, before signing barter contracts, the Trade Ministrys permission must be obtained).

4. The Peoples Committee of Quang Ninh province shall have to coordinate in directing the enterprises participating in the non-quota export of coal to China in the combat against unplanned exploitation of coal, environmental protection, maintenance of border order and security as well as other issues relating to coal export according to the provisions of this Circular.

5. This Circular takes effect 15 days after its signing.

 

 

FOR THE MINISTER OF TRADE
VICE MINISTER
Luong Van Tu

 

APPENDIX NO. 01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LIST OF ENTERPRISES IN QUANG NINH PROVINCE WHICH ARE ENTITLED TO CONDUCT NON-QUOTA EXPORT OF COAL TO CHINA

1. Quang Ninh Export and Import Company

2. Cam Pha Export and Import Goods Trading Company

3. Quang Ninh Commercial Company

4. Van Don Company

5. Quang Ninh Industrial Goods Development and Support Company

6. Quang Ninh Ocean Shipping Agency.

 

APPENDIX NO. 02

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

BORDER-GATES ENTITLED TO CONDUCT NON-QUOTA EXPORT OF COAL TO CHINA

1. Hon Gai Port

2. Cam Pha Port

3. Van Gia (Mong Cai) Transshipment Area.-

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 15/2000/TT-BTM ngày 10/08/2000 hướng dẫn việc kinh doanh xuất khẩu than sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.885

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38