Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 02/1999/TT-BTM hướng dẫn việc tái xuất khẩu gỗ tròn có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp từ Campuchia do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 02/1999/TT-BTM Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Ngày ban hành: 12/01/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/1999/TT-BTM

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 02/1999/TT-BTM NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN VIỆC TÁI XUẤT KHẨU GỖ TRÒN CÓ NGUỒN GỐC NHẬP KHẨU HỢP PHÁP TỪ CAMPUCHIA

Căn cứ văn bản số 02/CP-KTTH ngày 13/1/1998 của Chính phủ về việc nhập khẩu gỗ Campuchia và văn bản số 1455/CP-KTTH ngày 10/12/1998 của Chính phủ về việc tái xuất gỗ có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp từ Campuchia;
Bộ Thương mại hướng dẫn việc tái xuất khẩu gỗ tròn có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp từ Campuchia như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Các doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với ngành hàng phù hợp, đã đăng ký mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nếu có gỗ tròn nhập khẩu hợp pháp từ Campuchia đều được quyền làm đơn xin tái xuất khẩu theo các quy định của Thông tư này.

2. Gỗ tròn nói tại Thông tư này là tất cả các loại gỗ tròn rừng tự nhiên và rừng trồng có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp từ Campuchia.

II. HỒ SƠ XIN TÁI XUẤT KHẨU :

1. Trường hợp doanh nghiệp tái xuất đồng thời là doanh nghiệp đã nhập khẩu gỗ tròn:

Công văn đề nghị của doanh nghiệp, nêu rõ số lượng và chủng loại gỗ xin tái xuất, địa điểm tập kết gỗ hiện tại và cửa khẩu dự kiến tái xuất.

Bản sao Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu đã thanh khoản (kèm theo bản chính để Bộ Thương mại đối chiếu và trừ lùi. Bản chính này sẽ được trả lại cho doanh nghiệp).

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Văn bản của Chi cục kiểm lâm nơi doanh nghiệp tập kết gỗ xác nhận số lượng và chủng loại gỗ có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp từ Campuchia (có dấu búa của Campuchia).

Hợp đồng tái xuất.

2. Trường hợp doanh nghiệp tái xuất không phải là doanh nghiệp đã nhập khẩu gỗ tròn:

Ngoài các hồ sơ đã nêu tại điểm 1 trên đây doanh nghiệp cần xuất trình thêm bản chính hợp đồng mua bán ký với doanh nghiệp nhập khẩu.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH :

Việc xuất khẩu gỗ xẻ và sản phẩm gỗ làm từ gỗ có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp từ Campuchia được thực hiện theo Quyết định số 65/1998/QĐ-TTg ngày 24/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản và nhập khẩu nguyên liệu gỗ, lâm sản và Quyết định số 136/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số quy định về thủ tục xuất khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Nguyễn Xuân Quang

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 02/1999/TT-BTM

Hanoi, January 12, 1999

 

CIRCULAR

GUIDING THE RE-EXPORT OF LOG TIMBER WITH LAWFUL IMPORT ORIGIN FROM CAMBODIA

Pursuant to the Governments Document No.02/CP-KTTH of January 13, 1998 on the import of Cambodian timber and Document No.1455/CP-KTTH of December 10, 1998 on the re-export of log timber with lawful import origin from Cambodia;
The Ministry of Trade guides the re-export of log timber with lawful import origin from Cambodia as follows
:

I. GENERAL PROVISIONS:

1. All enterprises that hold business registration certificates with appropriate goods lines, have already registered export/import enterprises code numbers and have log timber lawfully imported from Cambodia shall be entitled to file applications for re-export thereof according to this Circulars provisions.

2. Log timber mentioned in this Circular includes all kinds of log timber exploited from natural and planted forests with lawful import origin from Cambodia.

II. DOSSIERS OF APPLICATION FOR RE-EXPORT:

1. For cases where the enterprise applying for re-export is also the one that has imported log timber:

- The enterprises written request, which states the quantity and category of timber to be re-exported, the present timber rallying place and the intended border-gate for re-export.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 02/1999/TT-BTM hướng dẫn việc tái xuất khẩu gỗ tròn có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp từ Campuchia do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.884
DMCA.com Protection Status