Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 9529/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu) do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9529/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 14/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9529/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh tại thông báo số 2041/TB-PTPL ngày 11/9/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: NPL1-2# sợi filament tng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilment tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex; loại khác từ các polyester/100% polyester dry 50/36 SD RW AA Grade (Mục 1 tờ khai)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Samil Vina;

Địa chỉ: Đường số 5, KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai; MST: 3600790154

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10051079420/E31 ngày 11/8/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Long Thành - Cục Hải quan Đồng Nai

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sợi đơn từ filament polyeste, thẳng, không xoắn, không dún, sợi màu trắng, độ mảnh sợi ≈ 59dTex, chưa đóng gói để bán lẻ

5. Kết quả phân loi:

Sợi đơn từ filament polyeste, thẳng, không xoắn, không dún, sợi màu trắng, độ mảnh sợi ≈ 59dTex, chưa đóng gói để bán lẻ.

thuộc nhóm 54.02 “Sợi filament tng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, k cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex”, phân nhóm - Sợi khác, đơn, không xoắn hoặc xon không quá 50 vòng xoắn trên mét; mã số 5402.47.00 - - Loại khác, từ các polyeste tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ t
nh,TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ Long Thành - Cục HQ Đồng Nai;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các ch
i nhánh;
- Công ty TNHH Samil Vina;

(Đường số 5, KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Trâm (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 9529/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu) do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


652

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34