Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 9501/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là NEOTEX PD-460 - Chất hữu cơ hoạt động bề mặt dạng cation, loại khác (nguyên liệu dùng để sản xuất trong công nghiệp dệt) do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9501/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 13/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9501/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Tp. Đà Nẵng tại Thông báo kết quả phân tích số 267/TB-PTPL ngày 16/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 2: Cht hữu cơ hoạt động bmặt dạng cation, loại khác (nguyên liệu dùng để sản xuất trong công nghiệp dệt) NEOTEX PD-460.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Nicca Việt Nam; Đ/c: 224/6 Đường số 2, KCN Amata, phường Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; MST: 3600681571.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10043254352/A12 ngày 12/6/2015 tại Chi cục HQ Biên Hòa, Cục Hải quan Đồng Nai.

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phm làm đều màu trong ngành dệt nhuộm, thành phần gồm Natri polyacrylat, axit Acetic phân tán trong môi trường nước.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phm làm đều màu trong ngành dệt nhuộm, thành phần gồm Natri polyacrylat, axit Acetic phân tán trong môi trường nước.

thuộc nhóm 38.09 Chất để hoàn tất, các chất tải thuốc để làm tăng tốc độ nhuộm màu hoặc đ hãm màu và các sản phm và chế phm khác (ví dụ, cht xử hoàn tất vải và thuốc gắn màu), dùng trong ngành dệt, giấy, thuộc da hoặc các ngành công nghiệp tương tự, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm 3809.91 “- - Loại dùng trong công nghiệp dệt hoặc các ngành công nghiệp tương tự:, mã số 3809.91.90 “- - - Loại kháctại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ t
nh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Biên Hòa, Cục Hải quan Đồng Nai;
- Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Nicca Việt Nam (Đ/c: 224/6 Đường s
2, KCN Amata, phường Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK - PL - L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 9501/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là NEOTEX PD-460 - Chất hữu cơ hoạt động bề mặt dạng cation, loại khác (nguyên liệu dùng để sản xuất trong công nghiệp dệt) do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


522

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34