Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 8887/TB-TCH về tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan giai đoạn năm 2016 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8887/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Bùi Ngọc Lợi
Ngày ban hành: 16/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8887/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/V TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN NĂM 2016

Thực hiện Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Quyết định số 2504/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, Tổng cục Hải quan thông báo tổ chức kỳ thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2016.

1. Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức thi:

- Thời gian dự kiến: cuối tháng 11 (các ngày 26 và 27/11/2016).

- Địa điểm tổ chức thi dự kiến:

+ Miền Bắc: tại thành phố Hà Nội.

+ Miền Nam: tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan sẽ thông báo địa điểm thi sau khi tổng hợp hồ sơ đăng ký dự thi.

2. Nội dung và hình thức thi:

- Môn Pháp luật về Hải quan;

- Môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương;

- Môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan.

Hình thức thi: thi viết và trắc nghiệm. Thời gian thi: 60 phút/môn.

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí thi:

+ Miền Bắc: tại Cục Hải quan TP. Hà Nội (địa chỉ: số 129 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

+ Miền Nam: tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ: số 2 Hàm Nghi, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc, từ ngày 26/9/2016 đến hết ngày 30/9/2016.

5. Hồ sơ đăng ký dự thi (01 bộ được đựng trong bìa hồ sơ) gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông báo này;

- Bằng tốt nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Hải quan (có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên): 01 bản sao có chứng thực;

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu: 01 bản sao có chứng thực;

- 03 ảnh 3x4 có ghi rõ họ, tên, năm sinh ở mặt sau của ảnh.

Thí sinh xem thông tin về số báo danh và phòng thi trên website của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn), Báo Hải quan Việt Nam (http://www.baohaiquan.vn), Cục Hải quan thành phố Hà Nội (http://www.hanoicustoms.gov.vn) và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh (www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn).

6. Về lệ phí thi:

- Đối với thí sinh đăng ký thi lần 1: Áp dụng mức lệ phí dự thi là 200.000đ/01 Môn thi (Hai trăm ngàn đồng chẵn/01 Môn thi) x 03 Môn thi = 600.000đ/03 môn.

- Đối với các thí sinh không đạt yêu cầu, có điểm bảo lưu năm 2015 và đăng ký thi lại năm 2016: Áp dụng mức lệ phí dự thi là 200.000đ/01 Môn thi (Hai trăm ngàn đồng chẵn/01 Môn thi). Thí sinh cần điền thông tin về số báo danh của mình tại kỳ thi năm 2015 để phục vụ cho công tác tiếp nhận, thẩm định Phiếu đăng ký dự thi.

7. Trường hợp miễn thi:

7.1. Miễn thi môn Pháp luật về hải quan và môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan đối với các đối tượng sau:

- Người tốt nghiệp chuyên ngành hải quan thuộc các trường đại học, cao đẳng;

- Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành hải quan tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc được miễn thi môn Pháp luật về hải quan và môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan.

7.2. Miễn thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương đối với các đối tượng sau:

- Người tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế thuộc các trường đại học, cao đẳng;

- Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc được miễn thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương.

Lưu ý: Trong quá trình nộp hồ sơ, nếu có vướng mắc, thí sinh liên hệ trực tiếp đến Cục Hải quan thành phố Hà Nội hoặc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh - nơi tiếp nhận hồ sơ - để được giải đáp.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị và cá nhân có nhu cầu đăng ký dự thi biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục CNTT & TKHQ - Phòng QLGD & TTĐT (để thông báo trêu Cổng Thông tin ĐTHQ);
- Báo Hải quan Việt Nam (để thông báo trên Báo Hải quan điện tử);
- Cục Hải quan TP. Hà Nội (để thông báo trên website của Cục);
- Cục Hải quan TP. HCM (để thông báo trên website của Cục);
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để niêm yết tại trụ sở Cục, Chi cục);
- Lưu: VT, TCCB (5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Ngọc Lợi

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ
NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN NĂM 2016
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN

 

 

Ảnh 3x4

 

 

 

 

Họ và tên:....................................................... Nam, nữ: .................................................

Ngày sinh: ....................................................... Nơi sinh: ................................................

Số CMND: ......................................... cấp ngày............. tại ............................................

Số điện thoại liên hệ: .......................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................

- Đăng ký dự thi môn:

+ Pháp luật về Hải quan                         □

+ Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương        □

+ Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan                □

- Địa điểm dự thi tại: ........................................................................................................

- Số báo danh của kỳ thi năm 2015 (đối với thí sinh được bảo lưu): ...................................

- Môn thi đề nghị được miễn: ...........................................................................................

- Môn thi đã đạt của kỳ thi trước: .....................................................................................

- Địa chỉ nhận Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, Giấy chứng nhận điểm thi (tại Cục Hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ dự thi hoặc tại địa chỉ cụ thể):

.......................................................................................................................................

 

 

Ghi chú: Người có nhu cầu đăng ký dự thi môn nào thì đánh dấu (x) vào cột tương ứng với môn thi đó.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 8887/TB-TCH về tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan giai đoạn năm 2016 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.003
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.227.202