Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 8843/TB-TCHQ năm 2015 về đính chính thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Than đá Australia do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8843/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đàm Mạnh Hiếu
Ngày ban hành: 28/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8843/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

ĐÍNH CHÍNH THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Do sơ suất trong soạn thảo, Tổng cục Hải quan đính chính Thông báo kết quả phân loại đi với hàng hóa xut khu, nhập khu với nội dung cụ th như sau:

STT

Số và ngày của Thông báo

Nội dung liên quan đã ban hành

Nội dung đính chính

1

Thông báo s 8690/TB-TCHQ ngày 23/9/2015

thuộc nhóm 27.01 "Than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rn tương tự sản xuất từ than đá", phân nhóm "- Than đá, đã hoặc chưa nghiền thành bột, nhưng chưa đóng bánh", 2701.12 "- - Than bi tum", mã số 2710.12.90 "- - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

thuộc nhóm 27.01 "Than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá", phân nhóm "- Than đá, đã hoặc chưa nghiền thành bột, nhưng chưa đóng bánh", 2701.12 "- - Than bi tum", mã số 2701.12.90 "- - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Các nội dung khác tại Thông báo trên không có thay đổi.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưng (để b/c);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ Nhơn Trạch (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai) (để th/h);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty cổ phần Đầu tư Long Thuận (địa chỉ: Tổ 6, p 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, VP, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Đàm Mạnh Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 8843/TB-TCHQ năm 2015 về đính chính thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Than đá Australia do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.630

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.76.39