Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 7505/TB-TCHQ năm 2017 về đính chính Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7505/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đàm Mạnh Hiếu
Ngày ban hành: 15/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7505/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

ĐÍNH CHÍNH THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Do sơ suất trong soạn thảo, Tổng cục Hải quan đính chính Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với nội dung cụ thể như sau:

STT

Số và ngày của Thông báo

Nội dung liên quan đã ban hành

Nội dung đính chính

1

Thông báo s 4852/TB-TCHQ ngày 21/7/2017

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10133003566/A11 ngày 29/03/2017 đăng ký tại Chi cục HQ CK cảng Sài Gòn KV I - Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10133003566/A11 ngày 29/03/2017 đăng ký tại Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV I - Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Nơi nhận:

Nơi nhận:

- Chi cục HQ CK cảng Sài Gòn KV I - Cục Hải quan TP. Hải Phòng;

- Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV I - Cục Hải quan TP. Hải Phòng;

Các nội dung khác tại Thông báo trên không có thay đi.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng khu vực 1 - Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục trực thuộc (để t/hiện);
- Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Lâm Môn (đ/c: 92 Lê Lợi,
P. Gia Viên, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, VP, TXNK-PL-Đương (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Đàm Mạnh Hiếu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 7505/TB-TCHQ năm 2017 về đính chính Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.179
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6