Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 71/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp bàn biện pháp giải quyết vướng mắc nhập khẩu gỗ từ Campuchia về Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 71/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 08/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 71/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP BÀN BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT NHỮNG VƯỚNG MẮC VỀ VIỆC NHẬP KHẨU GỖ TỪ CAMPUCHIA VỀ VIỆT NAM TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG

Ngày 31 tháng 01 năm 2013, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp bàn biện pháp giải quyết những vướng mắc về việc nhập khẩu gỗ từ Campuchia về Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo của Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Ngoại giao, Tài chính, Công an, Tư Pháp, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Công Thương báo cáo, ý kiến phát biểu của Lãnh đạo các Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành liên quan đến xuất, nhập khẩu gỗ và mở cửa khẩu, nhất là các Thông tư: số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006, số 13/2009/TT-BCT ngày 03 tháng 06 năm 2009 của Bộ Tài chính để đề xuất sửa đổi theo hướng đảm bảo lợi ích quốc gia, lợi ích doanh nghiệp thống nhất, khả thi, chặt chẽ, hạn chế nghiêm ngặt việc tái xuất và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2013.

2. Trong khi chờ hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị chức năng căn cứ quy định tại các Thông tư: số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN ngày 31 tháng 01 năm 2008 của liên Bộ: Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới và số 13/2009/TT-BCT ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương thực hiện việc thông quan qua lối mở Đồn Biên phòng 751 đối với số gỗ Bộ Công Thương đã cấp phép nhập khẩu và số gỗ đã được Hải quan Việt Nam đồng ý cho tập kết tại Km số 0 Đồn Biên phòng 751, xã Đắk Wil, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có trách nhiệm chỉ đạo việc nhập khẩu gỗ chặt chẽ, đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- Các Bộ: QP, NN&PTNT, CA, NG, TC, TP, CT;
- UBND tỉnh Đắk Nông;
- VPCP: BTCN, các PCN, các vụ: NC, PL, QHQT, TH, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3b), Tuyên. 30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 71/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp bàn biện pháp giải quyết vướng mắc nhập khẩu gỗ từ Campuchia về Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.518
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85