Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 405/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về chính sách liên quan đến nhập khẩu nhựa phế liệu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 405/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 18/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 405/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NHẬP KHẨU NHỰA PHẾ LIỆU

Ngày 20 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về một số chính sách liên quan đến nhập khẩu nhựa phế liệu. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và đại diện các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; Hiệp hội nhựa Việt Nam. Sau khi nghe các đại diện của Hiệp hội nhựa Việt Nam và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

1. Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Quốc phòng, Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có phế liệu tồn đọng thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan xem xét các kiến nghị của Hiệp hội nhựa Việt Nam tại văn bản số 63/CV-HHNVN ngày 18 tháng 9 năm 2018; làm việc với các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu phục vụ sản xuất nhằm tháo gỡ khó khăn, giải phóng hàng tồn đọng tại các cảng đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; tập trung hoàn thiện sớm các văn bản pháp luật liên quan để triển khai thực hiện, trong đó có việc rà soát lại các văn bản pháp luật hiện hành để đảm bảo cơ sở pháp lý cho hoạt động nhập khẩu phế liệu phục vụ sản xuất, thuận lợi trong giám định, giám sát; đúng chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2018.

3. Bộ Công Thương chủ động rà soát các quy hoạch phát triển ngành nhựa Việt Nam; trên cơ sở đó chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Hiệp hội nhựa Việt Nam xây dựng Chiến lược phát triển ngành nhựa, trong đó ưu tiên phát triển sản xuất trong nước và xuất khẩu; rà soát các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết và tham gia có liên quan đến tái chế phế liệu.

4. Đối với các kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 5087/BTNMT-TCMT ngày 18 tháng 9 năm 2018: Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan tiếp tục thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2018. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TNMT, CT, TC, CA, KH&CN, TP, GTVT;
- Hiệp hội nhựa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, các Vụ: KGVX, PL, CN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH(3).TLK

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 405/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về chính sách liên quan đến nhập khẩu nhựa phế liệu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


401

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.217.91