Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3836/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Văn Hải
Ngày ban hành: 11/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3836/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC KHÔNG THỤ LÝ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
(Địa chỉ: Số 10, đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2438/CV-CTS.KSNB/2013 ngày 03/7/2013 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam khiếu nại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 76/QĐ-SXXK đề ngày 29/3/2013 của Đội thủ tục hàng hóa sản xuất xuất khẩu - Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Vụ việc của Công ty đã được thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp Chi cục. Do đó, căn cứ Điều 7 Luật khiếu nại năm 2011 thì thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đã chuyển công văn số 2438/CV-CTS.KSNB/2013 ngày 03/7/2013 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết, liên hệ với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, PC(2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 3836/TB-TCHQ ngày 11/07/2013 không thụ lý giải quyết khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.038

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.72