Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 12398/TB-TCHQ năm 2014 đính chính Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 12398/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Xuân Huế
Ngày ban hành: 13/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12398/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

ĐÍNH CHÍNH THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Do sơ suất trong soạn thảo, Tổng cục Hải quan đính chính Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với nội dung cụ thể như sau:

STT

Số và ngày của Thông báo

Nội dung liên quan đã ban hành

Nội dung đính chính

1

Thông báo số 11575/TB-TCHQ ngày 24/9/2014

Nơi nhận:

Chi cục HQ Quản lý hàng Đầu tư (Cục HQ TP. Hải Phòng)

Nơi nhận:

Chi cục HQ Quản lý hàng Đầu tư (Cục HQ TP. Hồ Chí Minh)

2

Thông báo số 11576/TB-TCHQ ngày 24/9/2014

Nơi nhận:

Chi cục HQ Quản lý hàng Đầu tư (Cục HQ TP. Hải Phòng)

Nơi nhận:

Chi cục HQ Quản lý hàng Đầu tư (Cục HQ TP. H Chí Minh)

3

Thông báo số 11577/TB-TCHQ ngày 24/9/2014

Nơi nhận:

Chi cục HQ Quản lý hàng Đầu tư (Cục HQ TP. Hải Phòng)

Nơi nhận:

Chi cục HQ Quản lý hàng Đầu tư (Cục HQ TP. Hồ Chí Minh)

Các nội dung khác tại Thông báo trên không có thay đổi.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ Quản lý hàng Đầu tư -
(Cục HQ TP. Hồ Chí Minh) (để th/h);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, VP, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Xuân Huế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 12398/TB-TCHQ năm 2014 đính chính Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.958

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.217.91