Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 965/QĐ-TCHQ năm 2017 về công nhận địa điểm kiểm tra, giám sát, sang tải hàng hóa xuất khẩu ở biên giới tại khu vực cửa khẩu phụ U Ma Tu Khoòng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 965/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 20/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 965/-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA, GIÁM SÁT, SANG TẢI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU Ở BIÊN GIỚI TẠI KHU VỰC CỬA KHẨU PHỤ U MA TU KHOÒNG, HUYỆN MƯỜNG TÈ, TỈNH LAI CHÂU

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét hồ sơ đề nghị công nhận địa điểm kiểm tra, giám sát, sang tải hàng hóa xuất khẩu ở biên giới của Công ty TNHH TM&XNK Đại Nam và Biên bản kiểm tra thực tế địa điểm kiểm tra, giám sát, sang tải hàng hóa ngày 14/3/2017 giữa Cục Giám sát quản lý về Hải quan với đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và Cục Hải quan tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Điện Biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận địa điểm kiểm tra, giám sát, sang tải hàng hóa xuất khẩu ở biên giới tại khu vực cửa khẩu phụ U Ma Tu Khoòng, thuộc bản Củm, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, do Công ty TNHH TM&XNK Đại Nam đầu tư xây dựng, cụ thể như sau:

- Tên địa điểm: Công ty TNHH TM&XNK Đại Nam;

- Mã địa điểm lưu kho: 12H1G04; tên rút gọn trên hệ thống: CTY TM XNK DAINAM do Đội Nghiệp vụ thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng quản lý.

- Tổng diện tích: 5.882,5 m2, kho bãi và các công trình phụ trợ bao gồm: 4.500m2 bãi, 70m2 kho lưu giữ hàng, 40 m2 nhà làm việc của hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Địa điểm kiểm tra, giám sát, sang tải hàng hóa xuất khẩu ở biên giới nêu tại Điều 1 Quyết định này chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát quản lý của Cục Hải quan tỉnh Điện Biên theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình hoạt động nếu vi phạm Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì Giám đốc Công ty TNHH TM&XNK Đại Nam phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng cục Hải quan sẽ thu hồi Quyết định công nhận địa điểm kiểm tra, giám sát, sang tải hàng hóa ở biên giới.

Điều 3. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Điện Biên, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin & thống kê Hải quan, Giám đốc Công ty TNHH TM&XNK Đại Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh Lai Châu;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 965/QĐ-TCHQ năm 2017 về công nhận địa điểm kiểm tra, giám sát, sang tải hàng hóa xuất khẩu ở biên giới tại khu vực cửa khẩu phụ U Ma Tu Khoòng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


147
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0