Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 95/2003/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 95/2003/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 18/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
BỘ TÀI CHÍNH
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 95/2003/QĐ-BTC
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2003
 
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 95/2003/QĐ-BTC NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2709 VÀ 2710 TRONG BIỂU THUẾ THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ khung thuế suất quy định tại Biểu thuế nhập khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-UBTVQH10 ngày 10/10/1998 của ủy ban thường vụ Quốc hội khóa X;
Căn cứ Điều 1 Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 quy định tại Quyết định số 64/2003/QĐ/BTC ngày 05/05/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới như sau:
Mã số
Mô tả nhóm, mặt hàng
Thuế suất (%)
Nhóm
Phân nhóm

 

 

1
2
3
4
5
2709

 

 

Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô

 

2709
00
10
- Dầu thô (dầu mỏ)
15
2709
00
20
- Condensate
0
2709
00
90
- Loại khác
15
2710

 

 

Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dạng thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm; dầu thải

 

 

 

 

- Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dạng thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm, trừ dầu thải:

 

2710
11

 

- - Dầu nhẹ và các chế phẩm:

 

2710
11
11
- - - Xăng động cơ có pha chì, loại cao cấp
10
2710
11
12
- - - Xăng động cơ không pha chì, loại cao cấp
10
2710
11
13
- - - Xăng động cơ có pha chì, loại thông dụng
10
2710
11
14
- - - Xăng động cơ không pha chì, loại thông dụng
10
2710
11
15
- - - Xăng động cơ khác, có pha chì
10
2710
11
16
- - - Xăng động cơ khác, không pha chì
10
2710
11
17
- - - Xăng máy bay
15
2710
11
21
- - - Dung môi white spirit
10
2710
11
22
- - - Dung môi có hàm lượng chất thơm thấp, dưới 1%
10
2710
11
23
- - - Dung môi khác
10
2710
11
24
- - - Naptha, Reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng
10
2710
11
25
- - - Dầu nhẹ khác
30
2710
11
29
- - - Loại khác
30
2710
19

 

- - Loại khác:

 

 

 

 

- - - Dầu trung (có khoảng sôi trung bình) và các chế phẩm:

 

2710
19
11
- - - - Dầu hoả thắp sáng
15
2710
19
12
- - - - Dầu hoả khác kể cả dầu hoá hơi
15
2710
19
13
- - - - Nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23oC trở lên
20
2710
19
14
- - - - Nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23oC
20
2710
19
15
- - - - Paraphin mạch thẳng
10
2710
19
19
- - - - Dầu trung khác và các chế phẩm
10

 

 

 

- - - Loại khác:

 

2710
19
21
- - - - Dầu gốc để pha chế dầu nhờn
10
2710
19
22
- - - - Dầu bôi trơn dùng cho động cơ máy bay
5
2710
19
23
- - - - Dầu bôi trơn khác
20
2710
19
24
- - - - Mỡ bôi trơn
10
2710
19
25
- - - - Dầu dùng trong bộ hãm thuỷ lực (dầu phanh)
3
2710
19
26
- - - - Dầu biến thế hoặc dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch
10
2710
19
27
- - - - Nhiên liệu diezen dùng cho động cơ tốc độ cao
10
2710
19
28
- - - - Nhiên liệu diezen khác
10
2710
19
29
- - - - Nhiên liệu đốt khác
0
2710
19
30
- - - - Loại khác
10

 

 

 

- Dầu thải:

 

2710
91
00
- - Chứa biphenyl đã polyclo hoá (PCBs), terphenyl đã polyclo hoá (PCTs) hoặc biphenyl đã polybrom hoá (PBBs)
20
2710
99
00
- - Loại khác
20
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các Tờ khai hàng nhập khẩu đã nộp cho cơ quan Hải quan từ ngày 21/07/2003. Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.
 
 
Trương Chí Trung
(Đã ký)
 
tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 95/2003/QD/BTC

Ha Noi, July 18, 2003

 

DECISION

ON ADJUSTMENTS TO IMPORT TARIFF APPLICABLE TO CERTAIN TYPES OF GOODS OF HEADING 2709 AND 2710 OF THE INCENTIVE IMPORT TARIFF

MINISTER OF FINANCE

Pursuant to Decree No. 86/2002/ND-CP dated November 5, 2002 of the Government Providing the Functions, Duties and Powers and Structural Organization of Ministries, and Ministerial Agency;
Pursuant to Decree No.178/CP dated October 28, 1994 of the Government on Duties, Powers and Structural Organization of the Ministry of Finance;
Pursuant to the taxable frame provided in the import tariff applicable for taxable goods issued in conjunction with Resolution No. 63/NQ-UBTVQH 10 dated October 10, 2004 of the Standing Committee of the X Session of the National Assembly.
Pursuant to Article 1 Decree 94/198/ND-CP dated November 17, 1998 of the Government Providing Detailed Guidelines for the Implementation of Law on Amendments to and Supplement of a Number of Articles of Law on Import, Export Tax No. 04/1998/QH10 dated May 20, 1998;
Basing upon the recommendation of the Chief of Tax Agency;

DECIDE

Article 1: To amend the incentive import tax rates of certain

Code

Description

Tax Rates
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 95/2003/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.857
DMCA.com Protection Status