Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 86/2003/QĐ-BTC ban hành Bảng giá tính thuế sửa đổi các mặt hàng: Pho mát, Bơ, Men khô làm bánh mỳ, ly thuỷ tinh kèm theo Quyết định 149/2002/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 86/2003/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 26/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 86/2003/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 86/2003/QĐ-BTC NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 149/2002/QĐ/BTC NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2002 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ thẩm quyền và nguyên tắc xác định giá tính thuế hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu qui định tại Điều 7 Nghị định 54 /CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh giá tính thuế các mặt hàng: Pho mát, Bơ, Men khô làm bánh mỳ, ly thuỷ tinh của bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số: 149/2002/QĐ/BTC ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

Tên hàng

Đơn vị tính

Giá TT (USD)

CHƯƠNG 04

 

 

* Pho mát (Fromage):

 

 

+ Loại đóng gói dưới 1 kg

 

 

-- Hiệu President, La vache Quirit

kg

4,50

-- Hiệu khác

kg

2,50

+ Loại đóng gói từ 1kg trở lên

kg

1,50

* Bơ (beurre):

 

 

+ Loại đóng gói dưới 1kg

kg

2,50

+ Loại đóng gói từ 1kg trở lên

kg

1,50

CHƯƠNG 21

 

 

* Men khô làm bánh mỳ

kg

2,00

CHƯƠNG 70

 

 

* Cốc (ly) thuỷ tinh:

 

 

- Loại thường:

 

 

+ Do các nước ngoài Trung Quốc sản xuất:

 

 

-- Loại từ 30ml trở xuống

chiếc

0,04

-- Loại từ trên 30ml đến 60ml

chiếc

0,06

-- Loại từ trên 60ml đến 150ml

chiếc

0,12

-- Loại từ trên 150ml đến 200ml

chiếc

0,15

-- Loại từ trên 200ml đến 250ml

chiếc

0,18

-- Loại trên 250ml

chiếc

0,20

+ Do Trung Quốc sản xuất tính bằng 70% khung giá trên.

 

 

- Loại thuỷ tinh pha lê tính bằng 200% loại thuỷ tinh thường

 

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các tờ khai hàng nhập khẩu nộp cho cơ quan hải quan sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định này đăng trên công báo. Những qui định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence Freedom - Happiness
------------

No.: 86/2003/QD-BTC

Hanoi, June 26, 2003

 

DECISION

PROMULGATING THE PRICE INDEX WHICH AMENDS AND SUPPLEMENTS THE PRICE INDEX PROMULGATED TOGETHER WITH THE FINANCE MINISTERS DECISION No. 149/2002/QD-BTC OF DECEMBER 9, 2002

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the competence and principles for determining the prices for import and export goods tax calculation prescribed in Article 7 of the Governments Decree No. 54/CP of August 28, 1993 detailing the implementation of the Law on Import Tax and Export Tax;
At the proposal of the General Director of Customs,

DECIDES:

Article1To amend, supplement and adjust the prices for calculating taxes on cheese, butter, dry yeast for making bread and glass in the Price Index promulgated together with the Finance Ministers Decision No. 149/2002/QD-BTC of December 9, 2002 as follows:

 

Commodity name

Calculation unit
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 86/2003/QĐ-BTC ban hành Bảng giá tính thuế sửa đổi các mặt hàng: Pho mát, Bơ, Men khô làm bánh mỳ, ly thuỷ tinh kèm theo Quyết định 149/2002/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.348
DMCA.com Protection Status