Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 74/2002/QĐ-BTC về thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng bóng đèn hình do Công ty điện tử Samsung Vina nhập khẩu theo cơ chế AICO do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 74/2002/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 06/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 74/2002/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 74/2002/QĐ/BTC NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG BÓNG ĐÈN HÌNH DO CÔNG TY ĐIỆN TỬ SAMSUNG VINA NHẬP KHẨU THEO CƠ CẤU AICO

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ hợp thứ 10 thông qua ngày 26/12/1991;
Căn cứ Hiệp định khung về Hợp tác công nghiệp ASEAN do các Bộ trưởng kinh tế các nước ASEAN ký ngày 27/04/1996 tại Xing-ga-po;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại các công văn số 1896/VPUB ngày 22/04/1996 về Hiệp định Hợp tác Công nghiệp ASEAN; công văn số 5949/VPCP-TCQT ngày 05/12/2001 của Văn phòng Chính phủ và công văn số 1488/CV-HTQT ngày 29/04/2002 của Bộ Công nghiệp về tổ chức thực hiện cơ cấu AICO của Samsung;
Căn cứ Quyết định số 07/1998/QĐ-BCN ngày 02/02/1998 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành "quy định về thẩm định, phê chuẩn và quản lý thực hiện Cơ cấu Hợp tác Công nghiệp ASEAN (AICO)", Quyết định số 46/2001/QĐ-BCN ngày 12/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy chế quản lý thực hiện Cơ cấu hợp tác công nghiệp ASEAN (Cơ cấu AICO) và giấy chứng nhận sản phẩm AICO số Samsung/2002/1 cấp ngày 08/04/2002 của Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công ty điện tử Samsung Vina (Samsung Vina Electronics Co.,Ltd) khi nhập khẩu bóng đèn hình cầu 14’’ CRT, bóng đèn hình phẳng 15’’ flat CTR và bóng đèn hình cầu 20’’CTR từ Công ty Samsung SDI (Malaysia) Berhad., theo cơ cấu AICO, tuỳ từng chủng loại, thuộc mã số 8540.11.10 hoặc 8540.11.90 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu 5% (năm phần trăm).

Trường hợp thuế suất thuế nhập khẩu của bóng đèn hình trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi hoặc trong danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) do Chính phủ ban hành quy định thấp hơn 5% thì sẽ áp dụng mức thuế thấp hơn đó.

Điều 2: Khi nhập khẩu, Công ty điện tử Samsung Vina phải xuất trình:

- Giấy chứng nhận sản phẩm AICO số Samsung/2002/1 do Ban thư ký ASEAN cấp ngày 08/04/2002 (bản sao công chứng);

- Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu D do cơ quan có thẩm quyền của Malaysia cấp theo quy định của Bộ Thương mại về Giấy chứng nhận xuất xứ của Hiệp định CEPT

Điều 3: Số lượng bóng đèn hình do Công ty điện tử Samsung Vina nhập khẩu được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Điều 1 của Quyết định này thực hiện theo quy định của Bộ Công nghiệp

Điều 4: Các quy định về tổ chức thực hiện và quản lý cơ cấu AICO thực hiện theo quy định tại Quyết định số 07/1998/QĐ-BCN ngày 02/02/1998, số 46/2001/QĐ-BCN ngày 12/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và các quy định về cơ chế báo cáo khác của Bộ Công nghiệp. Trường hợp phát hiện Công ty điện tử Samsung Vina sử dụng sai mục đích theo các cam kết và các sửa đổi kèm theo tại hồ sơ xin áp dụng Cơ cấu AICO của doanh nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt, Bộ Công nghiệp thông báo cho Tổng cục Hải quan để chỉ đạo Cục Hải quan địa phương truy thu thuế nhập khẩu và xử phạt theo quy định.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho tất cả các Tờ khai hàng hoá nhập khẩu đã nộp cho cơ quan Hải quan bắt đầu từ ngày 22 tháng 05 năm 2002.

 

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 74/2002/QĐ-BTC về thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng bóng đèn hình do Công ty điện tử Samsung Vina nhập khẩu theo cơ chế AICO do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.158
DMCA.com Protection Status