Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 65/1999/QĐ-BVHTT về việc bỏ thủ tục kiểm tra và cấp phép để làm thủ tục Hải quan đối với băng, đĩa có nội dung phim đã dán nhãn của Cục Điện ảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thông tin ban hành

Số hiệu: 65/1999/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Nguyễn Khoa Điềm
Ngày ban hành: 25/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 65/1999/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 65/1999/QĐ-BVHTT NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ VIỆC BỎ THỦ TỤC KIỂM TRA VÀ CẤP PHÉP ĐỂ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI BĂNG, ĐĨA CÓ NỘI DUNG PHIM ĐÃ DÁN NHÃN CỦA CỤC ĐIỆN ẢNH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 8/11/1993 của Chính phủ và Quyết định số 123/TTg ngày 1/3/1995 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin.
Căn cứ Nghị quyết số 38/CP ngày 4/5/1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Băng, đĩa có nội dung phim các loại được phép lưu hành trong nước, có dán nhãn kiểm soát của Cục Điện ảnh, khi xuất khẩu không cần phải qua cơ quan văn hoá xác định nội dung và cấp giấy phép để làm thủ tục Hải quan. Tổ chức, cá nhân có băng, đĩa đã dán nhãn của Cục Điện ảnh khi xuất khẩu có trách nhiệm đảm bảo nội dung băng, đĩa đúng với nội dung ghi trên nhãn; phải khai báo và chịu sự giám sát của Hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Nội dung quy định tại điểm 1 Nhóm C Điều 2 của bản Quy định về xuất nhập văn hoá phẩm không thuộc phạm vi kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 893/QĐ-PC ngày 20/7/1992 của Bộ Văn hoá Thông tin và Thể thao trái với Điều 1 của Quyết định này không còn hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc các Sở Văn hoá - Thông tin và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Khoa Điềm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 65/1999/QĐ-BVHTT về việc bỏ thủ tục kiểm tra và cấp phép để làm thủ tục Hải quan đối với băng, đĩa có nội dung phim đã dán nhãn của Cục Điện ảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.360
DMCA.com Protection Status

IP: 54.173.237.152