Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 510/2000/QĐ-TCHQ bãi bỏ văn bản về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 510/2000/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Đức Kiên
Ngày ban hành: 31/10/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 510/2000/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996;
Căn cứ Nghị định số 16/CP ngày 07/3/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan;
Căn cứ Nghị định số 16/1999/NĐ-CP ngày 27/3/1999 của Chính phủ quy định về thủ tục hải quan, giám sát hải quan và lệ phí hải quan;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bãi bỏ các văn bản ghi tại danh mục đính kèm Quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Cục trưởng, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan; Cục trưởng Cục hải quan các tỉnh, thành phố; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hải quan; Tổ chức, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Đức Kiên

(Đã ký)


DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC BÃI BỎ
(Theo Quyết định số 510/2000/QĐ-TCHQ ngày 31 tháng 10 năm 2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

Số TT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày tháng văn bản

Nội dung

Ghi chú

01

Thông tư

111/GSQL-TT

28/5/1997

Hướng dẫn thi hành NĐ12/CP ngày 18/2/1997 của Chính phủ

 

02

Công văn

1841/TCHQ-GSQL

3/6/1998

Thủ tục HQ đối với hàng hoá XNK của các DN cố vốn ĐTNN

 

03

Công văn

2738/TCHQ-GSQL

12/8/1998

Theo dõi tỷ lệ xuất khẩu hàng hoá

 

04

Công văn

2435/GSQL -TCHQ

19/7/1997

Về việc thành lập kho bảo thuế

 

05

Công văn

3096/ GSQL -TCHQ

16/9/1997

Lập hồ sơ xin thành lập kho bảo thuế

 

06

Công văn

655/ TCHQ-GSQL

30/1/1999

Xuất nhập khẩu tại chỗ

 

07

Công văn

2223/ TCHQ-GSQL

17/5/2000

Xuất nhập khẩu tại chỗ

 

08

Công văn

2604/ TCHQ-GSQL

8/6/2000

Xuất nhập khẩu tại chỗ

 

09

Công văn

640/ TCHQ-KTTT

3/4/1995

Hướng dẫn việc miễn giảm thuế xuất nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 510/2000/QĐ-TCHQ bãi bỏ văn bản về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.514
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233