Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 49/2004/QĐ-BTC về việc miễn thuế nhập khẩu vàng tiêu chuẩn quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 49/2004/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 31/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 49/2004/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 49/2004/QĐ-BTC NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2004 VỀ VIỆC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU VÀNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Nghị định số 86/1999/NĐ-CP ngày 30/8/1999 của Chính phủ về quản lý ngoại hối nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 107/VPCP-KTTH ngày 18/2/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc gia công và miễn thuế nhập khẩu đối với vàng tiêu chuẩn quốc tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn thuế nhập khẩu vàng tiêu chuẩn quốc tế do Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu bổ sung cho Quỹ dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Điều 2: Hàng năm, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mức dự trữ ngoại hối nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đăng ký số lượng vàng tiêu chuẩn quốc tế nhập khẩu bổ sung cho Dự trữ ngoại hối với Bộ Tài chính và thông báo khối lượng vàng tiêu chuẩn quốc tế thực tế nhập khẩu năm trước; Đồng thời có trách nhiệm quản lý, sử dụng hàng được miễn thuế đúng mục đích. Nếu sử dụng sai mục đích sẽ bị truy thu thuế theo quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Vụ trưởng Vụ chính sách Thuế, Vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam, các đơn vị có liên quan và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
--------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 49/2004/QD-BTC

Hanoi, May 31, 2004

 

DECISION

ON IMPORT TAX EXEMPTION FOR INTERNATIONAL STANDARD GOLD

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to December 12, 1997 Vietnam State Bank Law No. 01/1997/QH10 and the Government's Decree No. 86/1999/ND-CP of August 30, 1999 on management of State's foreign exchange;
Pursuant to the Government's Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002 defining the functions, tasks, powers and organizational structures of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government's Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003 on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Prime Minister's instructing opinions in the Government Office's Official Dispatch No. 107/VPCP-KTTH of February 18, 2004 on processing of, and exemption of import tax on, international standard gold;
At the proposal of the director of the Tax Policy Department,

DECIDES:

Article 1.- To exempt import tax for international standard gold which is imported by, or under authorization of, Vietnam State Bank for supplement to the State's Foreign Exchange Reserve Fund.

Article 2.- Annually, after obtaining the Prime Minister's approval of the State's foreign exchange reserve level, Vietnam State Bank shall register the volume of international-standard gold to be additionally imported for foreign exchange reserve with the Finance Ministry and notify the volume of international-standard gold actually imported in the previous year; at the same time shall have the responsibility to manage and use the duty-free commodities for the right purposes. If such commodities are used for wrong purposes, tax shall be retrospectively collected according to regulations.

Article 3.- This Decision takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette. The director of the Tax Policy Department, the director of the Finance-Banking Department, the general director of Customs, the governor of Vietnam State Bank, the concerned units and the director of the Office of the Finance Ministry shall have to implement this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 49/2004/QĐ-BTC về việc miễn thuế nhập khẩu vàng tiêu chuẩn quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.104

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.117.38