Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4791/QĐ-BCT năm 2008 về việc thành lập Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 4791/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 03/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 4791/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU KHU VỰC THÁI BÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23 tháng 01 năm 2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 2 năm 2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình trực thuộc Vụ Xuất Nhập khẩu, đặt tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình có nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho hàng hóa xuất khẩu hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Công thương.

Điều 3. Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình được sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình do Bộ trưởng Bộ Công thương bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu.

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu có trách nhiệm:

- Chủ trì cùng với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công thương, phối hợp làm việc với địa phương về trụ sở làm việc, bố trí cán bộ và các điều kiện làm việc để Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình sớm đi vào hoạt động;

- Quy định nhiệm vụ cụ thể của Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình và thông báo cho địa phương, các tổ chức, cá nhân liên quan biết để thực hiện.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- UBND tỉnh Thái Bình;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan;
- Các Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực thuộc Bộ Công thương;
- Sở Công thương Thái Bình;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị trực thuộc Bộ Công thương;
- Lưu: VT, XNK(10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4791/QĐ-BCT năm 2008 về việc thành lập Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.408
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41