Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 372/2001/QĐ-TCHQ về việc chấm dứt hiệu lực của các văn bản hướng dẫn về thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cụa Hải quan ban hành

Số hiệu: 372/2001/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Đức Kiên
Ngày ban hành: 14/05/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 372/2001/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 372/2001/QĐ-TCHQ NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC CỦA CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 2/1997/QH9 ngày 10/5/1997;
Căn cứ Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT;
Căn cứ Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấm dứt hiệu lực các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành được liệt kê kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Từ ngày 01/01/2001 thực hiện thống nhất các quy định về thuế GTGT, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính Phủ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001. Các trường hợp đã áp dụng chính sách thuế GTGT theo các văn bản chấm dứt hiệu lực tại Quyết định này thì không xem xét lại. Các ông Cục trưởng, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục trưởng các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Đức Kiên

(Đã ký)

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ GTGT DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số 372/2001/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2001của Tổng cục Hải quan)

TT

Số văn bản

Thời gian

ban hành

Trích yếu

1

Thông tư số 09/1998/TT/TCHQ

18/11/1998

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ về thuế GTGT.

2*

Thông tư số 13/1998/TT/TCHQ

14/12/1998

Hướng dẫn quản lý về thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với loại hình nhập khẩu nguyên liệu vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.

3

Quyết định số 384/1998/QĐ-TCHQ

19/11/1998

Danh mục thuế suất hàng hoá nhập khẩu chịu thuế GTGT.

4

Quyết định số 44/1999/QĐ-TCHQ

20/1/1999

Danh mục hướng dẫn chi tiết thuế suất thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu.

5

Quyết định số 161/1999/QĐ-TCHQ

11/5/1999

Sửa đổi Quyết định số 44/1999/QĐ-TCHQ

6

Quyết định số 262/1999/QĐ-TCHQ

26/7/1999

Sửa đổi Quyết định số 161/1999/QĐ-TCHQ

7

Quyết định số 455/1998/QĐ-TCHQ

31/12/1998

Sửa đổi Quyết định số 384/1998/QĐ-TCHQ

Ghi chú: Các đề mục có đánh (*) bên cạnh số thứ tự là các văn bản chỉ hết hiệu lực thi hành về thuế GTGT

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 372/2001/QĐ-TCHQ về việc chấm dứt hiệu lực của các văn bản hướng dẫn về thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cụa Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.170
DMCA.com Protection Status