Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 271/2003/QĐ-BTM ban hành danh mục mặt hàng được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 271/2003/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 13/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 271/2003/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0271/2003/QĐ-BTM NGÀY 13 THÁNG 03 NĂM 2003 BAN HÀNH DANH MỤC MẶT HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TÍN DỤNG HỖ TRỢ XUẤT KHẨU NĂM 2003

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 09 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tín dụng hỗ trợ xuất khẩu;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 17/01/2003 của Chính phủ về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ pháp triển kinh tế - xã hội năm 2003;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 78/CP-KTTH ngày 20/01/2003 của Chính phủ về thúc đẩy xuất khẩu năm 2003;
Sau khi trao đổi với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Hỗ trợ Phát triển.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục mặt hàng được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

DANH MỤC

MẶT HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TÍN DỤNG HỖ TRỢ XUẤT KHẨU NĂM 2003
(Ban hành kèm theo Quyết định số 0271/2003/QĐ-BTM ngày 13/3/2003 của Bộ trưởng Bộ thương mại)

1. Gạo

2. Lạc nhân

3. Cà phê

4. Chè

5. Hạt tiêu

6. Hạt điều (đã qua chế biến)

7. Rau quả (hộp, tươi, khô, sơ chế, nước quả)

8. Đường

9. Thuỷ sản

10. Thịt gia súc, gia cầm

11. Gốm, sứ

12. Đồ gỗ mỹ nghệ

13. Mây tre lá

14. Sản phẩm tơ và lụa

15. Sản phẩm dây điện, cáp điện

16. Sản phẩm cơ khí trọng điểm

17. Hàng dệt kim

18. Máy tính nguyên chiếc và phụ kiện máy tính

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 271/2003/QD-BTM

Hanoi, March 13, 2003

 

DECISION

PROMULGATING THE 2003 LIST OF GOODS ITEMS ELIGIBLE FOR EXPORT SUPPORT CREDIT

THE MINISTER OF TRADE

Pursuant to the Government's Decree No. 95/ND-CP of December 4, 1993 defining the functions, tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Trade;
Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 133/2001/QD-TTg of September 10, 2001 promulgating the Regulation on Export Support Credit;
Pursuant to the Government's Resolution No. 02/2003/NQ-CP of January 17, 2003 on a number of major undertakings and solutions for the performance of the 2003 socio-economic development tasks, which require concentrated direction;
In furtherance of the Prime Minister's directing opinions in the Government's Official Dispatch No. 78/CP-KTTH of January 20, 2003 on export promotion in 2003;
After consulting with the Ministry of Finance, the Ministry of Planning and Investment and the Development Assistance Fund,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the 2003 list of goods items eligible for export support credit.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

 

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 271/2003/QĐ-BTM ban hành danh mục mặt hàng được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.905

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250