Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2678/QĐ-BTC năm 2002 về công nhận địa điểm làm Thủ tục Hải quan tại huyện Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2678/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 26/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2678/ QĐ-BTC

Hà nội, ngày 26 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI HUYỆN THỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Điều 17 Luật Hải quan số 29/2001-QH10 được Quốc hội thông qua ngày 29.6.2001;

- Căn cứ Điều 4 Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31.12.2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan (dưới đây viết tắt là Nghị định 101/2001/NĐ-CP)

- Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28.10.1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;

- Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6875/VPCP-KTTH ngày 11.12.2002 của Văn phòng Chính phủ

- Xét đề nghị của Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải Quan;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận địa điểm tại phường Trường Thọ, Huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh của Cảng Bến Nghé thuộc sở Giao thông công chính là địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu (ICD) đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.

Cảng Bến Nghé chịu trách nhiệm hoàn thành xong cơ sở hạ tầng của Địa điểm này theo đúng luận chứng kinh tế kỹ thuật đã duyệt trước khi đưa vào hoạt động.

Điều 2: Địa điểm làm thủ tục hải quan này hoạt động theo quy định hiện hành về địa điểm làm thủ tục hải quan và thủ tục hải quan đối với hàng hoá chuyển cửa khẩu; chịu sự kiểm soát, giám sát quản lý của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Sau 06 tháng, nếu địa điểm làm thủ tục hải quan này không hoạt động, hoặc trong quá trình hoạt động, Cảng Bến Nghé vi phạm quyết định này và các quy định khác của Pháp luật có liên quan thì Cảng Bến nghé phải chịu trách nhiệm trước Pháp Luật và Bộ Tài chính sẽ rút quyết định này.

Điều 4: Tổng cục Trưởng tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Cảng Bến Nghé và các đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2678/QĐ-BTC năm 2002 về công nhận địa điểm làm Thủ tục Hải quan tại huyện Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.017
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78