Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2012 cho phép nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu phụ Pò Peo, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

Số hiệu: 257/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Lý Hải Hầu
Ngày ban hành: 06/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 257/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 06 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ QUA CỬA KHẨU PHỤ PÒ PEO, HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;

Căn cứ điểm 2, Công văn số 1420/TTg-KTTH ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu;

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ Công Thương - Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới; Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các khu kinh tế cửa khẩu;

Căn cứ Công văn số 1642/BCT-TMMN ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu biên mậu mặt hàng nguyên liệu thuốc lá;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại Đồng Tâm tại Công văn số 30/CV-KD ngày 03 tháng 3 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép cho Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại Đồng Tâm (địa chỉ: Tiên Dược - Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội) được nhập khẩu 500 tấn (Năm trăm tấn) nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu phụ Pò Peo, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng theo hợp đồng ngoại thương số 070212/DT ngày 07 tháng 02 năm 2012 ký với Guangxi Pingxiang Jiashun Import and Export Trade Co., Ltd; hợp đồng ủy thác nhập khẩu hàng hóa số 01/HĐUT/NL/12 ngày 07 tháng 02 năm 2012 ký với Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn, Công văn số 68/TLVN-KTKH ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam về việc thông báo nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan nguyên liệu thuốc lá phục vụ cho sản xuất nội tiêu năm 2012.

Điều 2. Các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát hàng hóa nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện nhập khẩu hàng hóa tại hợp đồng nêu trên đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2012.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại Đồng Tâm, thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 “thực hiện”;
- Bộ Công Thương;
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Hầu);
- Chi cục Quản lý thị trường tỉnh;
- UBND huyện Trùng Khánh;
- PCVP (TM), CV: CN;
- Lưu VT, TM (D2).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Hải Hầu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2012 cho phép nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu phụ Pò Peo, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.232
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253