Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2550/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt “Đề án thí điểm khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá Nóc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh Khánh Hoà từ 2010 - 2011”

Số hiệu: 2550/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 05/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2550/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 05 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM KHAI THÁC, THU MUA, CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU CÁ NÓC ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM CỦA TỈNH KHÁNH HÒA TỪ 2010 - 2011”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ công văn số 681/CP-VX ngày 23/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc ngăn chặn ngộ độc cá Nóc”;

Căn cứ công văn số 1596/BNN - QLCL ngày 31/5/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “về việc thực hiện thí điểm đề án cá Nóc”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2040/TTr-SNN ngày 08/9/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Đề án thí điểm khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá Nóc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh Khánh Hòa từ 2010 - 2011” do Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kèm theo Tờ trình số 2040/ TTr -SNN ngày 8 tháng 9 năm 2010.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai các nội dung của Đề án.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ NN và PTNT;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, HP, HL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Chiến Thắng

 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2041/SNN-QLCL

Nha Trang, ngày 8 tháng 9 năm 2010

 

ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM

KHAI THÁC, THU MUA, CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU CÁ NÓC ĐẢM BẢO ATVSTP TỈNH KHÁNH HÒA TỪ 2010 - 2011.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT tại công văn số 1596/BNN-QLCL ngày 31/5/2010 về việc “Thực hiện thí điểm đề án cá Nóc”, và công văn số 2978/UBND ngày 15/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa “về việc thực hiện thí điểm đề án cá Nóc”, Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa trình Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa như sau:

- Tên đề án: “Đề án thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá Nóc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Khánh Hòa từ 2010 - 2011”

- Thời gian thực hiện đề án thí điểm là 2 năm, bắt đầu từ năm 2010 đến hết năm 2011.

I. Sự cần thiết phải triển khai đề án.

Khánh Hòa là tỉnh có nhiều cá Nóc, cần được khai thác tận dụng hợp lý và xuất khẩu tăng hiệu quả trong ngành đánh bắt.

Theo số liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Thủy sản, trử lượng cá Nóc của biển Việt Nam năm 2005 khoảng 37.787 tấn, trong đó vùng biển miền Trung chiếm 45 %. Khánh Hòa là tỉnh Nam Trung Bộ, là vùng biển có nhiều rạn san hô như quần đảo Trường Sa, vịnh Nha Trang, vịnh Vân Phong nên có trử lượng cá Nóc nhiều hơn so với các tỉnh khác. Tuy chưa tổ chức điều tra, nhưng theo khảo sát sơ bộ thì cá Nóc đạt khoảng 3 % sản lượng đánh bắt được, khoảng 2000 tấn/năm. (sản lượng đánh bắt hàng năm khoảng 70.000 tấn)

Về đánh bắt, tại Khánh Hòa chưa có nghề khai thác cá Nóc đặc thù, mà trong quá trình khai thác đánh bắt nghề giả cào, cá Nóc thường xuất hiện nhiều trong các mẻ lưới.

Trước đây ngư dân thường có thói quen bán cá Nóc để chế biến thức ăn gia súc dưới dạng phơi khô hoặc sử dụng các loài cá Nóc không có độc tố để làm thức ăn, chế biến cá khô hoặc làm chả cá … Vì việc phân biệt nhận diện cá Nóc mang độc tố chưa tốt nên đã có nhiều trường hợp bị ngộ độc thực phẩm do ăn cá Nóc xảy ra.

Từ khi có chỉ đạo của Chính phủ về việc cấm đánh bắt, thu mua, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ cá Nóc việc ngộ độc thực phẩm do cá Nóc gây ra đã giảm đi rõ rệt.

Mặc dù cấm đánh bắt, nhưng trong quá trình đánh bắt nghề giả cào, số lượng cá Nóc trong các mẻ lưới vẫn lẫn vào rất nhiều. Từ khi có chủ trương cấm, ngư dân đã thả lại biển lượng cá Nóc lẫn vào trong các mẻ lưới, thường chiếm khoảng 10 % sản lượng nghề lưới kéo đáy (sản lượng nghề lưới kéo đáy đạt khoảng 20.000 tấn/ năm), hoặc có ngư trường ngư dân cho biết sản lượng cá Nóc chiếm 20 - 30 % sản lượng nghề lưới kéo đáy.

Từ năm 2007-2009 Sở Thủy sản nay là Sở Nông nghiệp và PTNT đã được Bộ Thủy sản giao và UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép phối hợp với Trung tâm Giám định Ma Túy thuộc Viện Khoa học Hình sự Tổng cục Cảnh sát triển khai đề tài nghiên cứu khoa học chiết xuất độc tố cá Nóc để phục vụ việc cai nghiện ma túy. Sở đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt “ Quy định tạm thời về việc phối hợp quản lý thu mua và xử lý cá Nóc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”, giúp việc triển khai đề tài đạt hiệu quả. Chủ nhiệm đề tài TS Dư Đình Động đã chế tạo được thuốc Thiên Thanh Hoàn dùng cai nghiện ma túy đạt hiệu quả và đang đề nghị được phối hợp để tiếp tục nghiên cứu; quá trình phối hợp triển khai đề tài, doanh nghiệp ở Khánh Hòa đã kết hợp trong việc thu mua, giao nội tạng cá Nóc cho Trung tâm Giám định Ma Túy chiết xuất độc tố và phần thân tận dụng xuất khẩu. Kết quả đã xuất khẩu được 1 lô hàng mẫu là cá Nóc xanh 6500 kg đi thị trường Hàn Quốc.

Ngoài ra Viện Hải dương học Nha Trang đã bước đầu điều tra phân loại các loài cá Nóc tại vùng biển Khánh Hòa.

Việc sử dụng các loài cá Nóc không có độc tố làm thực phẩm là tập quán lâu đời của ngư dân châu Á và 1 số nước khác trên thế giới. Hàn Quốc là nước nhập khẩu nhiều cá Nóc để làm thực phẩm tại các nhà hàng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cho phép Công ty Poseidon Seafood Hàn Quốc là Công ty duy nhất được phép phối hợp với hai tỉnh Khánh Hòa và Kiên Giang để triển khai Đề án Thí điểm trên.

Khánh Hòa là một trong hai tỉnh được Bộ Nông nghiệp và PTNT chọn triển khai “Đề án thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá Nóc đảm bảo ATVSTP của tỉnh Khánh Hòa từ 2010-2011”. Cá Nóc là 1 nguồn lợi biển cần được tận dụng khai thác sử dụng hợp lý để xuất khẩu mang lại hiệu quả cho ngư dân trong quá trình đánh bắt.Việc triển khai Đề án là cần thiết, có tính khả thi, sẽ mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế, khoa học, giúp nghề đánh bắt thủy sản phát triển.

II. Căn cứ xây dựng đề án.

- Công văn số 681/CP-VX ngày 23/5/2003 của Chính Phủ về việc ngăn chặn ngộ độc cá Nóc;

- Công văn số 2427/TS-KHCN ngày 14/10/2005 của Bộ Thủy sản về việc thực hiện Dự án thí điểm xuất khẩu cá Nóc sang Hàn Quốc;

- Thông báo số 6603/TB-BNN-VP ngày 30/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lương Lê Phương tại hội nghị thông qua Đề án thí điểm mở rộng và nâng cao về̀ khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá nóc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Thông báo số 1538/ VPCP-KTN ngày 11/3/2010 của Văn phòng Chính phủ “về việc tổ chức thí điểm khai thác, thu mua, chế biến cá Nóc xuất khẩu”;

- Công văn số 1596/BNN- QLCL ngày 31/5/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT “về việc thực hiện thí điểm đề án cá Nóc”;

- Công văn số 2987/UBND ngày 15/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa “về việc thực hiện thí điểm đề án cá Nóc”.

III. Mục tiêu đề án:

Đưa mọi hoạt động tổ chức khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá Nóc của tỉnh trong thời gian thí điểm từng bước vào khuôn khổ, chuẩn hóa về tính pháp lý, tính khoa học và tính an toàn cho người dân, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lợi cá Nóc. Cụ thể:

- Nâng cao nhận thức, kiến thức cho người dân tại Khánh Hòa về độc tố cá Nóc, giảm thiểu các trường hợp ngộ độc do độc tố cá Nóc gây ra, thực hiện kiểm soát cá Nóc không để thất thoát ra ngoài phạm vi đề án trong suốt quá trình tổ chức đánh bắt, bảo quản, chế biến xuất khẩu.

- Ngư dân tận thu được nguồn lợi cá Nóc, tăng thêm thu nhập, tăng kim ngạch xuất khẩu.

- Cân bằng nguồn lợi hệ sinh thái vùng biển Khánh Hòa; sử dụng cá Nóc không độc để xuất khẩu. Sử dụng nội tạng cá Nóc để nghiên cứu chiết xuất, sản xuất dược phẩm ứng dụng trong y học; tạo thêm công ăn việc làm cho dân.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kiểm tra, kiểm soát việc khai thác, thu mua, bảo quản, chế biến xuất khẩu cá Nóc, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

IV. Nội dung đề án.

1. Công tác tuyên truyền giáo dục.

- Liên hệ Báo Khánh Hòa để đăng báo, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, huyện để thông báo trên tivi, loa truyền thanh tại các xã phường biển, tại các cảng cá để tuyên truyền phổ biến đến người dân tại Khánh Hòa về các loài cá Nóc thu mua xuất khẩu, sự cần thiết phải khai thác và sử dụng hợp lý nguồn lợi cá Nóc phục vụ xuất khẩu và nghiên cứu chiết xuất độc tố. Phổ biến chủ trương của nhà nước cấm người dân không được sử dụng cá Nóc để làm thực phẩm, tiêu thụ nội địa, tránh trường hợp chủ quan bị chết người do ngộ độc độc tố cá Nóc.

- Phát tờ rơi in hình cá Nóc xuất khẩu phổ biến cho ngư dân biết thực hiện.

2. Công tác tập huấn và đào tạo.

- Xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo ngư dân trực tiếp đánh bắt, thu mua, bảo quản, chế biến cá Nóc để biết, nhận dạng phân biệt được các loài cá nóc độc và không độc để sử dụng đúng mục đích. Đào tạo về cách bảo quản, vận chuyển sơ chế và chế biến để đảm bảo được yêu cầu an toàn thực phẩm phục vụ xuất khẩu.

- Tất cả các đối tượng liên quan đến việc đánh bắt, thu gom, bảo quản, chế biến xuất khẩu cá Nóc đều phaỉ qua đào tạo và được cấp giấy chứng nhận.

- Đối với chủ tàu cá: tập trung nghề giả cào và nghề câu cá Nóc. Chủ tàu phải đăng ký với nhà nước để được tập huấn về kỹ thuật nhận biết, phân loại cá Nóc, phương pháp bảo quản cá Nóc trên tàu cá.

- Đối với cơ sở thu mua cá Nóc: Chọn doanh nghiệp tư nhân Phước Thọ là đơn vị được tổ chức thu mua cá Nóc trên địa bàn tỉnh KH. Tất cả mọi người trong cơ sở từ chủ cơ sở đến nhân viên, công nhân đều phải qua đào tạo có giấy chứng nhận, am hiểu về các loài cá Nóc được phép xuất khẩu trong quá trình mua bán.

- Đối với bộ phận sơ chê,́ chế biến cá Nóc: cán bộ quản lý, kỹ thuật, KCS đều phải qua đào tạo về phân biệt các loài cá Nóc độc và không độc, cách sơ chế loại bỏ nôi tạng, cách chế biến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo kỹ thuật hướng dẫn của Việt Nam và Hàn Quốc.

- Đối với cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ thanh tra: Đào tạo về kỹ thuật nhận biết, phân loại cá Nóc, phương pháp bảo quản cá Nóc trên tàu, bảo quản tại cơ sở thu mua, vận chuyển về nhà máy, kỹ thuật chế biến xuất khẩu …

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư,, Chi cục Khai thác và BVNL Thủy sản, Phòng Quản lý́ Chất lượng NLS và TS, Thanh tra Sở và các Công ty thu mua cá Nóc cùng phối hợp thực hiện trên địa bàn tỉnh KH.

3. Công tác quản lý và tổ chức sản xuất:

a/ Hoạt động quản lý:

- Thành lập Ban quản lý Đề án thí điểm cá Nóc của tỉnh gồm 1 Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, Lãnh đạo Sở NN và PTNT làm phó ban trực, Chủ tịch Hội Nghề cá Khánh Hòa làm phó ban, Chi cục Khai thác và BVNL Thủy sản làm ủy viên trực, các cơ quan liên quan như Sở Y tế, Sở Khoa học công nghệ, Sở Công Thương, Công an tỉnh, UBND các huyện, Thị xã, TP làm ủy viên.

- Sở NN và PTNT chủ trì xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành “ Quy định về kiểm soát trong quá trình khai thác, thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến xuất khẩu và xử lý chất thải cá Nóc” kèm theo các chế tài xử lý vi phạm, khen thưởng theo quy định nhà nước.

- Tất cả các chủ thể tham gia quá trình khai thác, thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến xuất khẩu và xử lý chất thải cá Nóc được coi là chủ thể sản xuất kinh doanh có điều kiện, phải đăng ký tham gia Đề án thí điểm cá Nóc của tỉnh và phải chấp hành nghiêm túc các quy định trên.

- Sở NN và PTNT chỉ đạo việc kiểm tra thực hiện các quy định trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

- Tổ chức kiểm tra, xác nhận các tàu cá, cơ sở thu mua, các doanh nghiệp chế biến đủ điều kiện trình UBND tỉnh phê duyệt.

b/ Tổ chức khai thác cá Nóc:

Tàu cá khai thác cá nóc:

- Tàu cá thuộc diện thực hiện thí điểm nghề khai thác cá Nóc.

- Thành lập 1 đội tàu câu cá Nóc gồm 2- 3 chiếc để thực hiện mô hình thí điểm áp dụng công nghệ câu cá Nóc của Hàn quốc.(Phía Hàn Quốc hỗ trợ kỹ thuật và vàng câu cá Nóc)

- Thành lập 1 đội tàu chuyên thu mua cá Nóc của các tàu giả cào, tàu câu trên biển để tập trung cá Nóc vận chuyển về cảng cá Hòn Rớ.

- Điều kiện bắt buộc đối với tàu cá:

+ Tàu cá phải qua kiểm tra được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATVS TP tàu cá.

+ Tàu cá (chủ và người lao động) phải qua đào tạo về kỹ thuật nhận biết, phân loại cá Nóc, phương pháp bảo quản cá Nóc trên tàu cá.

+ Tàu cá chỉ được khai thác các loài cá Nóc với kích cỡ, màu sắc, loài theo quy định đã được thỏa thuận trong hợp đồng với cơ sở thu mua.

+ Tàu khai thác cá Nóc chỉ được bán cho tàu thu mua trên biển hoặc cơ sở thu mua được sự cho phép của Sở Nông nghiệp và PTNT.

+ Tàu cá chở cá Nóc chỉ được cặp cảng Hòn Rớ; trước khi cặp cảng phải thông báo cho cơ quan kiểm tra biết để kiểm tra cấp giấy xác nhận cho từng lô nguyên liệu cá Nóc (cung cấp các thông tin về tên chủ tàu, số tàu, ngày giờ cặp cảng, chủng loại và khối lượng cá Nóc, tình trạng bảo quản)

c/ Hoạt động thu mua cá Nóc:

- Nguyên liệu cá Nóc: chỉ thu mua nguyên liệu cá Nóc thuộc loài không độc, còn nguyên vẹn, đảm bảo kích cở, độ tươi và được bảo quản đúng cách.

Thông thường là các loài cá Nóc:

+ Cá Nóc xanh (Lagocephalus wheeleri)

+ Cá Nóc răng mỏ chim (Lagocephalus inermis)

+ Cá Nóc bạc (Lagocephalus gloveri)

+ Một số loài khác theo yêu cầu của nhà nhập khẩu.

- Địa điểm thu mua cá Nóc: Cá Nóc chỉ được phép vận chuyển về cảng cá Hòn Rớ, thu mua tại cảng cá Hòn Rớ và phải được giám sát bởi cán bộ thanh tra chuyên ngành.

- Cơ sở thu mua, tàu thu gom, tiếp nhận và vận chuyển:

Cơ sở thu mua, tàu thu gom tiếp nhận và vận chuyển cá Nóc phải đăng ký tham gia Đề án thí điểm chung của tỉnh, có phương án thu mua, kinh doanh cá Nóc, được Ban chỉ đạo thực hiện đề án thí điểm phê duyệt và tổ chức giám sát.

Tàu thu gom tiếp nhận và vận chuyển cá Nóc phải được công nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thuyền trưởng và người lao động trên tàu phải qua đào tạo về kỹ thuật nhận biết, phân loại cá Nóc, phương pháp bảo quản cá Nóc trên tàu.

Tàu thu gom chỉ được phép thu gom cá Nóc của các tàu cá được Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa chỉ định được phép tham gia khai thác cá Nóc, đồng thời ghi rõ thông tin về các lô nguyên liệu cá Nóc gom được của từng tàu cá (số tàu, khối lượng cá Nóc thu mua, ngày giờ thu mua).

Cơ sở thu mua phải đủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và toàn bộ cán bô, công nhân viên phải qua công tác tập huấn đào tạo về kỹ thuật nhận biết, phân loại cá Nóc độc, không độc; phương pháp bảo quản, vận chuyển cá Nóc đến nhà máy.

Cơ sở thu mua, nhà máy chế biến cá Nóc chỉ được phép mua, chế biến những lô nguyên liệu cá Nóc có giấy xác nhận qua kiểm tra đạt yêu cầu do cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT cấp.

d/ Tổ chức chế biến và xuất khẩu:

- Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá Nóc phải đăng ký với Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản để được công nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (bao gồm các trang thiết bị, nhà xưởng chế biến và chương trình quản lý chất lượng theo HACCP) trong chế biến sản phẩm cá Nóc xuất khẩu.

- Công nhân cán bộ quản lý, kiểm tra trực tiếp sản xuất chế biến phải qua khóa đào tạo về cách nhận biết, phân loại, bảo quản, xử lý, chế biến cá Nóc.

- Nhân viên tiếp nhận phảỉ kiểm tra kỹ lô hàng, nhận diện đúng chủng loại cá Nóc theo quy định, ghi rõ các thông tin cần thiết khi tiếp nhận, lập biên bản khi phát hiện các loài cá Nóc có nghi ngờ về chủng loại, độ tươi và không tiếp nhận đưa vào chế biến.

- Mỗi lô hàng cá Nóc xuất khẩu sang Hàn Quốc bắt buộc phải được đăng ký kiểm tra chất lượng, kiểm tra độc tố Tetrodotoxin, được Nafiqad cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

- Thực hiện xử lý phế liệu, phế thải, đảm bảo không gây độc hại, ảnh hưởng đến môi trường chung quanh.

- Sản lượng dự kiến chế biến xuất khẩu:2000 tấn nguyên liệu/ năm.

Về việc nuôi cá Nóc xuất khẩu:

Sở đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản 3 chủ trì phối hợp Hội nghề cá tổ chức thực hiện tại Khánh Hoà.

4. Thời gian thực hiện Đề án thí điểm: 2 năm từ 2010 - 2011.

Sau khi được Ủy ban nhân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Đề án.

5. Kinh phí thực hiện Đề án:

STT

Nội dung

Số tiền
(triệu đồng)

Nguồn

Đơn vị chủ trì/ phôi hợp

1

Xây dựng “ Quy định kiểm soát trong khai thác, nuôi, bảo quản, thu mua, vận chuyển, chế biến xuất khẩu và xử lý chất thải cá Nóc”. In ấn phát hành tổ chức phổ biến

20

NS tỉnh

Sở NN và PTNT chủ trì phối hợp các Sở ngành trong tỉnh.

3

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về quy định, các tài liệu liên quan về cá Nóc

20

Khuyến nông -khuyến ngư QG

Sở NN và PTNT chủ trì phối hợp Hội Nghề cá, TT Kh.nông khuyến ngư và ́các cơ quan trong tỉnh.

4

Đào tạo tập huấn cho các đối tượng tham gia đề án (ngư dân, ngươì thu mua, vận chuyển, chế biến, cán bộ quản lý, kỹ thuật, thanh tra..)

(3 lớp x 10 trđ/lớp)

30

Khuyến nông -khuyến ngư QG

Sở NN và PTNT chủ trì phối hợp các cơ quan chuyên môn của Bộ, TT K. nông Khuyến ngư,DN xuất khẩu

5

Chi phí thường xuyên cho Tổ Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án cá Nóc của tỉnh gồm lương, phí hành chính, công tác phí

2 ng x 3 trđ/ng/tháng x 15 tháng

90

NS Bộ

Tổ Thường trực Ban Chỉ đạo đề án cá Nóc của tỉnh.

6

Mô hình khai thác cá Nóc bằng câu vàn Hàn Quốc

(2 mô hình x 66 tr/mh = 132 tr)

132

Khuyến nông -khuyến ngư QG

Hội Nghề cá chủ trì phối hợp với Sở NN, TT KN-KN QG, tỉnh.

 

Tổng cộng

292

 

 

 

Trong đó - Ngân sách tỉnh

20

 

 

 

- Ngân sách Bộ, KNKN QG

272

 

 

V. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án thí điểm về khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá Nóc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh Khánh Hòa.

- Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “ Quy định kiểm soát trong khai thác, bảo quản, thu mua, vận chuyển, chế biến xuất khẩu và xử lý chất thải cá Nóc” để các chủ thể tham gia Đề án thực hiện.

- Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, các Viện Nghiên cứu đào tạo tập huấn cấp chứng chỉ cho các đối tượng liên quan tham gia Đề án.

- Tổ chức kiểm tra xác nhận các tàu cá, cơ sở thu mua, chế biến thủy sản đủ điều kiện tham gia Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tổ chức hệ thống kiểm tra, kiểm soát việc thu mua, bảo quản, vận chuyển chế biến cá Nóc xuất khẩu trong tỉnh.

- Phối hợp với Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Khoa học Công nghệ, Công an tỉnh, Ủy ban nhân nhân cấp huyện, Thị xã, Thành phố thành lập Tổ Liên ngành thực hiện công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát việc thực hiện Đề án. Nghiên cứu các quy định về nhận biết, bảo quản, vận chuyển, chế biến xuất khẩu để áp dụng hợp lý, hiệu quả.

- Theo dõi chỉ đạo, tổng hợp tình hình tham mưu báo cáo UBND tỉnh và Bộ NN và PTNT hàng quý, 6 tháng, đề xuất những khó khăn cần giải quyết.

2. Hội nghề cá KH.

- Là Phó ban tham mưu giúp Sở NN và PTNT, Ban Chỉ đạo Đề án thí điểm cá Nóc của tỉnh chỉ đạo việc triển khai Đề án. Theo dõi, nắm tình hình, diễn biến trong ngư dân để phối hợp với Sở tham mưu giải quyết các tồn tại phát sinh.

- Phối hợp với Sở NN và PTNT, các đơn vị thu mua, chế biến xuất khẩu cá Nóc, các đối tác xuất khẩu cá Nóc, các chuyên gia về cá Nóc tổ chức tuyên truyền phổ biến tới bà con ngư dân và cộng đồng dân cư biết chủ trương của nhà nước về Đề án thí điểm chỉ cho phép xuất khẩu cá Nóc, không được sử dụng cá Nóc làm thực phẩm tiêu thụ nội địa dưới bất cứ hình thức nào.

- Phối hợp với TT Khuyến nông Khuyến ngư quốc gia, địa phương tổ chức thực hiện mô hình câu cá Nóc. Tham gia công tác tuyên truyền vận động, tập huấn cho các đối tượng tham gia Đề án.

- Phối hợp với Sở NN và PTNT lựa chọn các đối tác tàu cá, cơ sở thu mua, chế biến thủy sản đủ điều kiện tham gia Đề án để Sở trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản 3 triển khai thực hiện việc nuôi cá Nóc thử nghiệm tại Khánh Hoà.

3. Doanh nghiệp thu mua, chế biến xuất khẩu cá Nóc.

- Phải đăng ký tham gia Đề án thí điểm kèm theo phương án tổ chức thực hiện thu mua, chế biến cá Nóc và được Ban chỉ đạo Đề án xem xét chấp thuận nếu doanh nghiệp hội đủ các điều kiện.

- Tổ chức đào tạo tập huấn cho cán bộ công nhân về nhận dạng, phân loại, kỹ thuật bảo quản sơ chế, loại bỏ nội tạng, chế biến xuất khẩu cá Nóc theo hướng dẫn của chuyên gia.

- Đăng ký địa điểm thu mua cá Nóc, phối hợp trong việc kiểm tra, lựa chọn, thu gom, vận chuyển, chế biến cá Nóc. Cơ sở chế biến cá Nóc phải đủ điều kiện đảm bảo ATVSTP và phải được đầu tư đầy đủ các trang thiết bị xử lý tiêu hủy các phế phẩm, phế thải, không để phế phẩm phế thải ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe con người.

- Phải có cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đảm bảo an toàn chất lượng thực phẩm sản phẩm cá Nóc xuất khẩu. Phải bồi thường thiệt hại nếu xảy ra các sự cố về ngộ độc thực phẩm.

- Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện công tác xúc tiến thương mại, tìm hiểu thị trường, hợp tác đầu tư, hợp tác trong công tác tập huấn, đào tạo.

VI. Kết luận

Trên đây là Đề án thí điểm” Tổ chức khai thác, thu gom, chế biến và xuất khẩu cá Nóc đảm bảo ATVSTP của tỉnh Khánh Hòa từ 2010 - 2011”. Thực hiện Đề án thí điểm trên sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho ngư dân khai thác, cơ sở thu mua, chế biến xuất khẩu cá Nóc, tăng thêm việc làm cho người lao động và tăng kim ngạch xuất khẩu tại địa phương; đồng thời là giai đoạn thí điểm để Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh Khánh Hòa tổng kết rút kinh nghiệm chỉ đạo trong những năm tiếp theo./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh KH;
- Hội Nghề cá KH;
- Lưu VT, QLCL.

GIÁM ĐỐC




Đào Công Thiên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2550/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt “Đề án thí điểm khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá Nóc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh Khánh Hoà từ 2010 - 2011”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.529

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53