Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 252/2002/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Đức Kiên
Ngày ban hành: 19/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 252/2002/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 252/2002/QĐ-TCHQ NGÀY 19 THÁNG 2 NĂM 2002 VỀ VIỆC ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM TIẾP NHẬN KHAI ĐIỆN TỬ TRONG THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI LOẠI HÌNH GIA CÔNG XUẤT NHẬP KHẨU

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật hải quan ngày 29/6/2001;
Căn cứ Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan;
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục công nghệ thông tin và thống kê hải quan;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Áp dụng thí điểm việc tiếp nhận khai điện tử trong thủ tục hải quan đối với loại hình gia công xuất nhập khẩu tại các Cục hải quan tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, TP Hải phòng. Thời gian thí điểm là 6 tháng từ ngày Quyết định có hiệu lực.

Điều 2: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thí điểm chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục CNTT và thống kê hải quan, các Cục Vụ có liên quan của cơ quan Tổng cục xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tại đơn vị của mình. Các Cục, Vụ chức năng thuộc cơ quan Tổng cục trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ cho các đơn vị triển khai thí điểm. Kết thúc thời gian thí điểm các Cục hải quan thí điểm cần tổng kết và báo cáo kết quả về Tổng cục.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, TP Hải Phòng, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Đức Kiên

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 252/2002/QĐ-TCHQ ngày 19/02/2002 về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận khai điện tử trong thủ tục hải quan đối với loại hình gia công xuất nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.232

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!