Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 179/2000/QĐ-BTC về mức thu lệ phí hải quan và an ninh cửa khẩu đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Số hiệu: 179/2000/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 13/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 179/2000/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 179/2000/QĐ/BTC NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ HẢI QUAN VÀ AN NINH CỬA KHẨU ĐỐI VỚI CHUYẾN BAY CỦA NƯỚC NGOÀI ĐẾN CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Công văn số 121/CP-KTTH ngày 03/02/2000 của Chính phủ về việc thu lệ phí Hải quan và an ninh cửa khẩu đối với tàu bay của các hãng hàng không nước ngoài;
Sau khi có ý kiến của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam (công văn số 2196/CHK-TC ngày 05 tháng 10 năm 2000), Bộ Công an (Công văn số 1689 CV/BCA (V11) ngày 12 tháng 10 năm 2000), Tổng cục Hải quan (Công văn số 4549/TCHQ-KTTT ngày 02/10/2000) và theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Các pháp nhân, thể nhân (tổ chức, cá nhân) nước ngoài có các chuyến bay đến các cảng Hàng không của Việt Nam phải nộp lệ phí hải quan và lệ phí an ninh cửa khẩu hàng không theo quy định tại quyết định này; trừ các trường hợp sau đây:

1. Chuyến bay chuyên cơ.

2. Chuyến bay công vụ nhà nước về hải quan, quân sự, công an.

3. Chuyến bay nhân đạo về vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, lũ lụt....

4. Chuyến bay tìm kiếm cứu nạn.

Điều 2.- Mức thu lệ phí hải quan và an ninh cửa khẩu hàng không quy định như sau:

1. Lệ phí hải quan tại Cảng hàng không sân bay: 50 USD/chuyến bay đến.

2. Lệ phí an ninh cửa khẩu hàng không: 50 USD/chuyến bay đến.

Điều 3.- Lệ phí hải quan tại Cảng hàng không sân bay và lệ phí an ninh cửa khẩu hàng không là khoản thu của ngân sách nhà nước, uỷ nhiệm cho Cụm cảng hàng không Việt Nam tổ chức thu (sau đây gọi là cơ quan thu) khi các chuyến bay đến các Cảng hàng không Việt Nam theo quy định sau đây:

1. Cơ quan thu lệ phí được trích 10% tổng số tiền lệ phí thực thu được để chi phí cho công tác tổ chức thu. Khoản trích này được coi là doanh thu của đơn vị và được sử dụng theo quy định tại Thông tư số 27/1999/TT-BTC ngày 11/3/1999 về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Cụm cảng hàng không (doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích).

2. Tổng số tiền lệ phí thu được sau khi trừ số tiền trích để lại cho cơ quan thu theo tỷ lệ 10% trên đây, còn lại (90%) phải nộp vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương) theo chương, loại, khoản tương ứng, mục 050 mục lục ngân sách nhà nước quy định.

3. Cơ quan thu có nhiệm vụ tổ chức thu, nộp, quản lý tiền lệ phí theo đúng quy định tại Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện .

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định về thu lệ phí hải quan và an ninh cửa khẩu đối với các chuyến bay của các thể nhân - pháp nhân nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam trái với Quyết định này.

Điều 5.- Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp lệ phí, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 179/2000/QĐ-BTC về mức thu lệ phí hải quan và an ninh cửa khẩu đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.711
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.175.129