Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1610/2006/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 04/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 1610/2006/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG NHIỆM VỤ CHO PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU KHU VỰC LẠNG SƠN VÀ PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU KHU VỰC QUẢNG NINH THUỘC BỘ THƯƠNG MẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Lạng Sơn và Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh thuộc Bộ Thương mại có nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu E cho hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Cộng hòa nhân dân Trung Hoa theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này thay thế Điều 2 của Quyết định số 0679/QĐ-BTM ngày 01 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc thành lập Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Lạng Sơn và Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh thuộc Bộ Thương mại.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Lạng Sơn, Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh, các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh;
- Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Lạng Sơn;
- Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Sở Thương mại Du lịch Lạng Sơn;
- Sở Thương mại Du lịch Quảng Ninh;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị trực thuộc Bộ Thương mại;
- Lưu: Văn thư, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1610/2006/QĐ-BTM ngày 04/10/2006 bổ sung nhiệm vụ cho Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Lạng Sơn và Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh thuộc Bộ Thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.742

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!