Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1542QĐ/UB-BT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Đặng Văn Hải
Ngày ban hành: 21/07/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1542 QĐ/UB-BT

Phan Thiết, ngày 21 tháng 07 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ VĂN HÓA VÀ DUYỆT VĂN HÓA PHẨM XUẤT RA NƯỚC NGOÀI ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) đã được Quốc hội Khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/6/1994;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh (tại Văn bản số 226/VH-TC-CT, ngày 21/02/1997),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hành nghề dịch vụ văn hóa và duyệt văn hóa phẩm xuất ra nước ngoài áp dụng trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận như sau:

a) Lệ phí cấp giấy phép hành nghề dịch vụ văn hóa:

+ Cấp mới (hoặc đổi): 100.000 đồng/giấy phép.

+ Gia hạn: 50.000 đồng/giấy phép.

b) Lệ phí duyệt văn hóa phẩm xuất ra nước ngoài:

+ Băng thư Vidéo các loại: 50.000 đồng/cuốn.

+ Băng Cassette các loại: 20.000 đồng/cuốn.

+ Sách các loại: 10.000 đồng/cuốn.

c) Toàn bộ số tiền thu được tại điểm a và b trên được phân phối sử dụng như sau:

+ Trích 40% để lại cho Sở Văn hóa - Thông tin coi như một khoản kinh phí ngân sách Nhà nước cấp phát bổ sung và được đổi thành 100% để chi các khoản sau:

* 70% chi cho việc in (hoặc mua) biểu mẫu, tài liệu, sổ sách theo dõi, chi phí thẩm tra hoàn tất hồ sơ, sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện … phục vụ công tác kiểm tra và quản lý văn hóa.

* 30% chi thù lao, bồi dưỡng, khen thưởng cho tổ chức và cá nhân trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ. Mức thưởng cho cá nhân trực tiếp tối đa một năm không quá 3 tháng lương cơ bản theo chế độ lương hiện hành của Nhà nước.

+ 60% còn lại nộp vào ngân sách Nhà nước và được cấp phát lại cho Sở Văn hóa - Thông tin để đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ công tác kiểm tra và quản lý văn hóa theo kế hoạch hằng năm do UBND Tỉnh xem xét quyết định.

d) Chứng từ thu sử dụng biên lai thu lệ phí do cơ quan Thuế quản lý và phát hành.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Sở Tài chính - Vật giá phối hợp cùng với Cục Thuế Tỉnh hướng dẫn việc tổ chức thu theo đúng quy định tại Điều 1 của Quyết định này. Đồng thời, theo dõi kiểm tra, giám sát việc hạch toán chi tiêu và thu nộp ngân sách theo đúng chính sách tài chính hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh, Chủ tịch UBND Huyện, Thị xã và tổ chức, cá nhân có nhu cầu hành nghề dịch vụ văn hóa và duyệt văn hóa phẩm trên địa bàn Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/1997.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3.
- Thường trực Tỉnh Ủy.
- Thường trực HĐND Tỉnh
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh
- Ủy viên UBND Tỉnh
- Thanh tra Tỉnh
- Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh
- Lưu: VPUB, PPLT, VX, NC, TH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN
Đặng Văn Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1542QĐ/UB-BT ngày 21/07/1997 quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hành nghề dịch vụ văn hóa và duyệt văn hóa phẩm xuất ra nước ngoài áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.611

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!