Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1535/QĐ-TCHQ năm 2016 áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1535/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 27/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1535/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ Điều 26, 27, 29, 46 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan;

Căn cứ Quyết định số 3647/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng;

Căn cứ Công văn số 5964/BTC-TCHQ ngày 07/5/2015 của Bộ Tài chính về việc gia hạn nộp thuế của Công ty Thiết bị Phụ tùng;

Để đảm bảo thi hành Quyết định ấn định thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nêu trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng (trừ hàng hóa thuộc khoản 3 Điều 101 của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012);

Địa chỉ: Số 444 Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Ni;

Mã số thuế: 0101407537;

Lý do bị cưỡng chế: Không chấp hành Quyết định ấn định thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu số 3647/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Công văn số 5964/BTC-TCHQ ngày 07/5/2015 của Bộ Tài chính về việc gia hạn nộp thuế của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng.

Số tiền thuế chưa nộp: 3.344.305.910 đồng (Ba tỷ, ba trăm bốn mươi bốn triệu, ba trăm linh năm nghìn, chín trăm mười đồng).

Thời gian thực hiện cưỡng chế: Từ ngày Quyết định cưỡng chế này có hiệu lực đến ngày Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng nộp đủ số tiền thuế nêu trên vào ngân sách nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng; các đơn vị có liên quan và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Cục Thuế XNK (để phối hợp
t/h);
- Ban Quản lý rủi ro (để phối
hợp t/h);
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để phối hợp t/h);
- Cổng thông tin điện tử ngành HQ (để thông
báo);
- Lưu: VT, KTSTQ (05b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1535/QĐ-TCHQ năm 2016 áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


332

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146