Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2002/QĐ-BKHCN loại bỏ mặt hàng dầu thô thực vật ra khỏi Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành

Số hiệu: 02/2002/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 25/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2002/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC LOẠI BỎ MẶT HÀNG DẦU THÔ THỰC VẬT RA KHỎI DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ);
Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 08/12/1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa;
Căn cứ đề nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 7901/YT-QLTP ngày 20/9/2002;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi quy định đối với mặt hàng dầu thực vật thuộc nhóm 1507, 1508, 1509, 1511 và 1515 trong phần 1.1 của Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng ban hành kèm theo Quyết định số 117/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 26/1/2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) như sau: Không kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với dầu thô thực vật nhập khẩu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và các cơ quan nhà nước có liên quan tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải

 

THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 02/2002/QD-BKHCN

Hanoi, October 25, 2002

 

DECISION

NO. 02/2002/QD-BKHCN OF OCTOBER 25, 2002 ELIMINATING THE GOODS ITEM OF VEGETABLE CRUDE OILS FROM THE LIST OF IMPORT AND EXPORT GOODS SUBJECT TO STATE QUALITY INSPECTION

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Pursuant to the Ordinance on Goods Quality of December 24, 1999;
Pursuant to the Government’s Decree No. 22/CP of May 22, 1993 on the tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Science, Technology and Environment (now the Ministry of Science and Technology);
Pursuant to the Government’s Decree No. 86/CP of December 8, 1995 prescribing the assignment of responsibilities for State management over goods quality;
At the proposal of the Ministry of Health in Official Dispatch No. 7901/YT-QLTP of September 20, 2002;
At the proposal of the General Director of Standardization, Metrology and Quality Control,

DECIDES:

Article 1.- To change the provisions applicable to the goods item of vegetable oils under Headings No. 1507, 1508, 1509, 1511 and 1515, Section 1.1 of the List of import and export goods subject to State quality inspection, issued together with Decision No. 117/2000/QD-BKHCNMT of January 26, 2000 of the Minister of Science, Technology and Environment (now the Ministry of Science and Technology) as follows: Not to conduct the State quality inspection of imported vegetable crude oils.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

Article 3.- The General Director of Standardization, Metrology and Quality Control and the concerned State agencies shall organize, guide and inspect the implementation of this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2002/QĐ-BKHCN loại bỏ mặt hàng dầu thô thực vật ra khỏi Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.119

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196