Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 3916/TCHQ-CNTT&TKHQ về những mã số xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số xuất nhập khẩu đã được thu hồi do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3916/TCHQ-CNTT&TKHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Phan Sinh
Ngày ban hành: 21/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT &
THỐNG KÊ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3916/TCHQ-CNTT&TKHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2002

 

THÔNG BÁO

(V/V NHỮNG MÃ SỐ XNK CÓ THAY ĐỔI VÀ NHỮNG MÃ SỐ XNK ĐÃ ĐƯỢC THU HỒI)

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Thực hiện Thông tư số 07/2001/TT-TCHQ ngày 8/10/2001 của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký, quản lý và sử dụng mã số XNK khi tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Từ ngày 18/06/2002 đến ngày 20/08/2002, Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã nhận được thông báo về danh sách các thương nhân đổi tên, các thương nhân thay đổi mã số XNK và các thương nhân giải thể đã được Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố thu hồi giấy chứng nhận mã số XNK. Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã tiến hành tập hợp toàn bộ mã số XNK đã thay đổi và đã thu hồi trên toàn quốc bao gồm:

1- Danh sách các thương nhân giải thể đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mã số XNK: 35 thương nhân (Phụ lục 1).

2- Danh sách các thương nhân đổi tên vẫn giữ nguyên mã số XNK: 74 thương nhân (Phụ lục 2).

3- Danh sách các thương nhân đổi mã số XNK đã thu hồi giấy chứng nhân đăng ký mã số XNK: 10 thương nhân (Phụ lục 3).

Cục CNTT &Thống kê Hải quan xin thông báo tới Hải quan các Tỉnh, Thành phố và các Vụ, Cục của Tổng cục biết để theo dõi.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Sinh

 

PHỤ LỤC 1:

DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN GIẢI THỂ ĐÃ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ XNK
(Kèm theo công văn số 3916/ TCHQ-CNTT&TKHQ ngày 21 tháng 08 năm 2002)

Mã số

Tên đơn vị

Ngày sửa đổi

Cục Hải quan

3600454515

DNTN Văn Lê

05-08-2002

Đồng Nai

3700227403

Cty TNHH Oral B (Việt Nam)

19-06-2002

Bình Dương

0100113455

Cty liên doanh sản xuất hóa mỹ phẩm TN

20-08-2002

TP Hà Nội

0800006113

Cty Tơ Lụa Hữu nghị Việt Triều

12-07-2002

TP Hải Phòng

0302002797

Cty TNHH Thương mại H & H

15-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0301735537

DNTN Nghiệp Phát

16-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0301809443

DNTN Nghĩa Phát

16-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0301933176

Cty TNHH Thương mại DVSX Vật tư Cơ khí

16-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0302142145

Cty TNHH Thương mại Việt Tín

16-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0302403809

DNTN Thương mại Thiên Phúc

16-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0302477013

Cty Cổ phần Thương mại Công nghệ Thiết bị

16-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0301419718

DNTN TM SX Cửu Long

17-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0302360841

Cty TNHH Biên Hòa

17-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0301013179

Cty TNHH TM DV Khang Tuyển

18-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0301165414

DNTN SX Thương mại DV Thái Bình

18-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0301307041

Cty TNHH TM DV MY MY

18-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0301528587

Cty TNHH TM MINH NGA

18-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0301638075

Cty TNHH SX Thương mại Thanh Vy

18-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0301691544

Cty TNHH TM DV Tựu Phát

18-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0301849929

Cty TNHH Thương mại Phúc Tài

18-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0301866258

DNTN Mộc Gia dụng Nam Dương

18-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0301920755

DNTN Thương mại Tổng Hợp Bi Sôn

18-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0302063341

Cty TNHH Thương mại Trường Phát

18-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0302106605

Cty TNHH Thương mại SX Sơn Lợi

18-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0302259224

Cty TNHH SX Kim Tuyền

18-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0302283354

Cty TNHH Thương mại DV XNK Trung Nam

18-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0302326375

DNTN Hoà Hiệp Vinh

18-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0302344409

Cty TNHH B.M Việt Nam

18-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0302492686

DNTN SX May mặc T.G

18-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0300854323

Cty TNHH TM Thuận Thiên

29-07-2002

TP Hồ Chí Minh

Mã số

Tên đơn vị

Ngày sửa đổi

Cục Hải quan

0301338096

Cty TNHH TM Gia Tiến

29-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0301470175

Cty TNHH SX Gia công Quang Trung

29-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0302388413

Cty TNHH Thương mại DV Bảo Đạt

29-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0302498092

Cty TNHH Thương mại XNK Hán Đoàn

29-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0302551934

Cty TNHH DV Thuỷ sản Tiến Thành

29-07-2002

TP Hồ Chí Minh

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN ĐỔI TÊN MÃ SỐ XNK VẪN GIỮ NGUYÊN, ĐÃ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MS XNK CŨ)
(Kèm theo công văn số 3916/TCHQ-CNTT&TKHQ ngày 21 tháng 08 năm 2002)

Mã số

Tên mới

Tên cũ

Ngày sửa đổi

Cục Hải quan

3700229344

Cty TNHH Thực phẩm và Nước giải khát Dutch Lady VN

Cty Sữa TNHH Việt Nam Foremost

04-07-2002

Bình Dương

3700423510

Cty TNHH Grand - Place Việt Nam

Cty Liên doanh TNHH Grand Place Việt Nam

10-07-2002

Bình Dương

3700236207

Cty TNHH Sun Steel

Cty TNHH sắt thép Vina Tafong

06-08-2002

Bình Dương

3700367601

Cty TNHH VCD - Tropic Dane

Cty TNHH Long Phú - Tropic Dane

06-08-2002

Bình Dương

3700231752

Cty TNHH Thiên Phú

Cty Liên doanh Thiên Phú

14-08-2002

Bình Dương

3700330506

Cty TNHH ESG Anam (VN)

Cty TNHH Điện tử Anam (Việt Nam)

19-08-2002

Bình Dương

2000104323

Cty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn

Cty XNK Thuỷ sản Năm Căn

17-07-2002

Cà Mau

1800379149

Cty Liên doanh TNHH Hóa dầu VNT-P

Cty LD TNHH Dầu khí Niki

10-07-2002

Cần Thơ

1300102484

Cty XNK Lâm thủy sản Bến Tre

Cty lâm sản Bến Tre

09-07-2002

Long An

1100545023

Cty Cổ phần Thủy sản và XNK Long An

Cty Thuỷ sản và XNK Long An

12-08-2002

Long An

2900324258

Cty Giấy Sông Lam

Nhà máy Giấy Sông Lam

08-08-2002

Nghệ An

3100283886006

Xí nghiệp Lâm sản và Kinh doanh Tổng hợp Đồng Hới

Cty Chế biến Lâm sản XK Quảng Bình

08-08-2002

Quảng Bình

0600005049

Cty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Nông sản XK Nam Định

Cty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Nam Định

12-07-2002

Thanh Hóa

0600013868

Cty May Việt Sinh

Xí Nghiệp Dệt Dân Sinh

29-07-2002

Thanh Hóa

2800115518

Cty Cổ phần Du lịch Thanh hóa

Cty Du lịch Thanh Hóa

30-07-2002

Thanh Hóa

2800696502

Cty Xây lắp điện và SX Vật liệu Xây dựng Minh Hưng

Cty Minh Hưng

08-08-2002

Thanh Hóa

0400422373

Cty Cổ phần VINAFOR Đà Nẵng

Cty SX và XNK Lâm sản Đà Nẵng

22-07-2002

TP Đà Nẵng

0100236577

Cty TNHH Quốc tế Sao Đỏ

Cty TNHH Dịch vụ thương mại Sao Đỏ

19-06-2002

TP Hà Nội

0100386156

Cty TNHH Thương mại và Du lịch Đại Ngàn

Cty TNHH Hoàng Diệu

19-06-2002

TP Hà Nội

0100103471

Cty Cổ phần Xây lắp Công trình Lâm nghiệp

Cty Xây lắp công trình lâm nghiệp

24-06-2002

TP Hà Nội

0100108656

Cty Cổ phần Traphaco

Cty Dược và thiết bị vật tư y tế TRAPHACO - Bộ GTVT

24-06-2002

TP Hà Nội

0100114441

Cty TNHH ABB

Cty liên doanh chế tạo biến thế ABB

24-06-2002

TP Hà Nội

0101078651

Cty Park's

Cty Qualitex

24-06-2002

TP Hà Nội

0101248141

Cty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ (FPT)

Cty Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

27-06-2002

TP Hà Nội

0100109441

Cty Đầu tư XD và XNK Việt Nam

Cty xây lắp vật liệu và kỹ thuật xây dựng

01-07-2002

TP Hà Nội

0500237896

Cty Xây dựng Phát triển Hạ tầng và SX Vật liệu Xây dựng

Cty Đá ốp lát và VLXD Hà Tây

08-07-2002

TP Hà Nội

0100114314001

Cty Thương mại Tư vấn và Đầu tư

Cty KD DV XNK

16-07-2002

TP Hà Nội

0100121262001

Trung tâm Công nghệ Điện ảnh - Truyền hình

Trung tâm kinh doanh dịch vụ kỹ thuật vật tư điện ảnh và Video

16-07-2002

TP Hà Nội

0100114096

Cty Austnam

Xí nghiệp sản xuất tấm lợp kim loại Austnam

22-07-2002

TP Hà Nội

0100845515

Cty Sông Đà 9

Cty Xây lắp Thi công Cơ giới Sông Đà 9

29-07-2002

TP Hà Nội

0100111962

Cty TNHH FTC - Tung Sing

Cty TNHH Bic-Tung Sing

06-08-2002

TP Hà Nội

0100892628

Cty TNHH Dây và Cáp điện Thượng Đình

Cty TNHH Thượng Đình

06-08-2002

TP Hà Nội

0101218901

Cty TNHH Tam Diện

Cty TNHH ứng dụng Công nghệ mới Tam Diện

06-08-2002

TP Hà Nội

0100101298004

Chi nhánh Cty Du lịch và Thương mại tại Quảng Ninh

Chi nhánh Cty Du lịch Than Việt Nam

12-08-2002

TP Hà Nội

0100106659005

Chi nhánh Cty Thương mại và XNK Tổng hợp Hà Nội

Chi nhánh Cty Thương mại và Thảm may Hà Nội

15-08-2002

TP Hà Nội

0500276454

Cty Sông Đà 8

Cty XD Sông Đà 8

19-08-2002

TP Hà Nội

0200344537

Cty TNHH HITECH

Cty TNHH Đại Nam

19-08-2002

TP Hải Phòng

0800263488

Cty Cổ phần Quê Hương

Cty TNHH Quê Hương

04-07-2002

TP Hải Phòng

0800005769

Cty TNHH D.C.V.T Hải Dương

Xí nghiệp chế tác kim cương Hải Hưng

10-07-2002

TP Hải Phòng

0800005889

Cty Châu á - Thái Bình Dương

Cty Phát triển Nông nghiệp Châu á Thái Bình Dương

16-07-2002

TP Hải Phòng

0900108493

Cty TNHH LG Electronics Việt Nam

Cty TNHH LG SEL ELECTRONICS VIETNAM

06-08-2002

TP Hải Phòng

0301447458

Cty TNHH Xuân Sơn

Cty TNHH phong lan cây cá cảnh xuân sơn

18-07-2002

TP HCM

0302268853

Cty TNHH Điện tử Điện lạnh Đa Linh

CtyTNHH SX Thương mại Đa Linh

18-07-2002

TP HCM

0300849570

Cty TNHH SX Kẹo Perfetti Van Melle Việt Nam

Cty LD SX Kẹo Perfetti - Việt Nam

19-07-2002

TP HCM

0302623561

Cty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cao Su

Cty Xây dựng

19-07-2002

TP HCM

0100106659004

Chi nhánh Cty Thương mại và XNK Tổng hợp Hà Nội tại TP HCM

CN Cty TM Và Thảm May Hà Nội Tại TPHCM

22-07-2002

TP HCM

0301446768

Cty TNHH Xây dựng Cơ điện Hoa Hồng

Cty TNHH May mặc và Xây dựng Hoa hồng

22-07-2002

TP HCM

0301603072

Cty TNHH SX và Thương mại Anh Duy

Cty TNHH SX TM Anh Dung

22-07-2002

TP HCM

0301643565

Cty MEE KWAUNG (Việt Nam)

Cty LD MEE KWANG

22-07-2002

TP HCM

0301961624

Cty TNHH thương mại Xây dựng H và D

Cty TNHH Thương mại SX Hải Dung

22-07-2002

TP HCM

0301982582

Cty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Ro Bo

Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tự động hóa

22-07-2002

TP HCM

0302290009

Cty TNHH Nguyễn Hà

Cty TNHH An Phúc Lộc

22-07-2002

TP HCM

0302356059

Cty TNHH BEBECO

Cty TNHH A La

22-07-2002

TP HCM

0302606333

Cty Cổ phần Chế biến Hạt điều Lạc Long Quân

XN chế biến hạt điều

22-07-2002

TP HCM

0302620641

Cty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp

Cty XD CN Nhẹ Số 2 Bộ Công nghiệp

22-07-2002

TP HCM

0301422157

Cty TNHH Thương mại và SX tôn Phước Khanh

Cty TNHH TM Phước Khanh

23-07-2002

TP HCM

0302130735

Cty TNHH Tư vấn Việt Nam

Cty TNHH Thương mại và DV Tổng hợp Quốc Hà

23-07-2002

TP HCM

0302450453

Cty TNHH Thương mại DV Chi Hoa

Cty TNHH Thương mại DV Kiến Bình

12-08-2002

TP HCM

0300608624

Cty Giám định và Khử trùng FCC

Trung tâm Giám định hàng hóa XNK

13-08-2002

TP HCM

0301330756

Cty TNHH Thương mại Vận tải Dịch vụ T.H.P

Cty TNHH Vận tải DV Phát Thắng

13-08-2002

TP HCM

0301414967

Cty TNHH SX Thương mại Dịch vụ Vinh Thông

Cty TNHH SX Giầy Da Vinh Thông

13-08-2002

TP HCM

0301421996

Cty TNHH Thương mại sản phẩm Hóa dầu Lâm Tài Chánh

Cty TNHH TM Lâm Tài Chánh

13-08-2002

TP HCM

0301424690

DNTN SX Giấy Hùng Hưng

DNTN Chế biến Lâm sản Hùng Hưng

13-08-2002

TP HCM

0301452553

Cty TNHH Tin học Siêu tính

CTy TNHH TM Siêu tính

13-08-2002

TP HCM

0301520034

DNTN Thương mại Vận tải Dịch vụ SX Tân Hải Nam

DNTN TM Hải Nam

13-08-2002

TP HCM

0301744838

Cty TNHH Công nghệ Truyền hình Tất Đạt

Cty TNHH Tấn Đạt

13-08-2002

TP HCM

0301863867

Cty TNHH Thương mại SX Dịch vụ Mai Lan

Cty TNHH Thương mại Mai Lam

13-08-2002

TP HCM

0302206399

Cty TNHH Hoá chất Phát Minh

Cty TNHH SX Thương mại và DV Bính Khôi

13-08-2002

TP HCM

0302314179

Cty TNHH Thực phẩm Ân Nam

Cty TNHH Thực phẩm An Nam

13-08-2002

TP HCM

0400101588007

Cty TNHH Thực phẩm và Đầu tư Công nghệ tại TP HCM

Chi nhánh Cty Thực phẩm Miền Trung

13-08-2002

TP HCM

0301561841

DNTN May in An Hửng

DNTN May An Nam

15-08-2002

TP HCM

0301934691

Cty TNHH Sao Sáng

Cty TNHH Thiết bị Giặt ủi Sao Sáng

15-08-2002

TP HCM

0302122276

Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Trường Thủy

Cty TNHH Thương mại DV Kỹ thuật Xử lý nước

15-08-2002

TP HCM

0302323014

Cty Cổ phần Minh Ngọc

Cty Cổ phần Tài Đức

15-08-2002

TP HCM

 

PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN THAY ĐỔI MÃ SỐ XNK GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ XNK CŨ ĐÃ ĐƯỢC THU HỒI
(Kèm theo công văn số: 3916/TCHQ-CNTT&TKHQ ngày 21 tháng 08 năm 2002)

Mã số cũ

Tên cũ

Mã số mới

Tên mới

Ngày sửa đổi

Cục Hải quan

3700386178

Cty LD TNHH Grand-Place Việt Nam

3700423510

Cty TNHH Grand-Place Việt Nam

10-07-2002

Bình Dương

1100499786

Cty Thủy sản và XNK Long An

1100545023

Cty Cổ phần Thủy sản và XNK Long An

12-08-2002

Long An

3100125086

Cty chế biến Lâm sản xuất khẩu Quảng Bình

3100283886006

Xí nghiệp Lâm sản và Kinh doanh Tổng hợp Đồng Hới

14-08-2002

Quảng Bình

0600005049

Cty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Nông sản XK Nam Định

0600265248

Cty Cổ phần chế biến Thực phẩm Nông sản XK Nam Định

12-07-2002

Thanh Hóa

0400100520

Cty sản xuất và XNK lâm sản Đà Nẵng

0400422337

Cty Cổ phần VINAFOR Đà Nẵng

23-07-2002

TP Đà Nẵng

0100110140

Cty Phát triển đầu tư công nghệ FPT

0101248141

Cty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ (FPT)

27-06-2002

TP Hà Nội

0800000094

Cty TNHH Quê Hương

0800263488

Cty Cổ phần Quê Hương

04-07-2002

TP Hải Phòng

0300709573

Cty Xây dựng

0302623561

Cty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cao Su

19-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0301217013

XN chế biến hạt điều

0302606333

Cty Cổ phần Chế biến Hạt điều Lạc Long Quân

22-07-2002

TP Hồ Chí Minh

0302126087

DNTN Thương mại DV Tân Tạo

0302588853

DNTN Thương mại Dịch vụ Tân Tạo

22-07-2002

TP Hồ Chí Minh

4200171070

Xí nghiệp Liên hiệp Thuốc lá Khánh Hoà

420048669

Tổng Cty Khánh Việt

28-06-2002

Khánh Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 3916/TCHQ-CNTT&TKHQ về những mã số xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số xuất nhập khẩu đã được thu hồi do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.432

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248