Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/2002/CT-BTC về tiếp tục ổn định, xây dựng, phát triển ngành hải quan và thực hiện thắng lợi chương trình công tác của ngành do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 04/2002/CT-BTC Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 10/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2002/CT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2002

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ỔN ĐỊNH, XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NGÀNH HẢI QUAN VÀ THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA NGÀNH

Trong những năm qua, cán bộ công chức toàn ngành Hải quan đã liên tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho, đặc biệt trong 9 tháng đầu năm 2002 toàn ngành đã hoàn thành một khối lượng lớn các công việc theo mục tiêu, kế hoạch và tiến độ đã đề ra, từng bước đưa Luật Hải quan vào cuộc sống. Đạt được những kết quả đó là nhờ có sự phấn đấu nỗ lực, cố gắng tích cực của đội ngũ cán bộ công chức trong toàn ngành từ Trung ương đến địa phương.

Tiếp tục triển khai Chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, trong đó có việc tổ chức sắp xếp lại hệ thống bộ máy quản lý hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, ngày 04/9/2002, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 113/2002/QĐ-TTg về việc chuyển Tổng cục Hải quan vào Bộ Tài chính.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 'Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã có quyết định bàn giao và Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có quyết định tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ hệ thống tổ chức Hải quan vào Bộ Tài chính từ ngày 10/9/2002.

Để triển khai thực hiện nghiêm chỉnh quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời bảo đảm cho ngành Hải quan tiếp tục ổn định nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu:

1/ Thủ trưởng các đơn vị các cấp trong toàn ngành Hải quan phối hợp với các cấp uỷ Đảng, đoàn thể tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến từng cán bộ, công chức trong đơn vị, quán triệt tinh thần, nội dung và nghiêm chỉnh thi hành Quyết định số 113/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các quyết định về tổ chức cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính liên quan đến việc chuyển Tổng cục Hải quan vào Bộ Tài chính; động viên cán bộ, công chức ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, phát huy truyền thống của ngành, đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

2/ Lãnh đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo điều hành các đơn vị trong toàn ngành tiếp tục thực hiện các chương trình công tác đã đề ra về kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ; xây dựng, hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện nghiêm chỉnh Luật Hải quan, cải cách thủ tục hành chính; hoàn thiện Đề án tin học hoá và hiện đại hoá ngành Hải quan; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị trong ngành; xem xét, rà soát lại quy trình giải quyết công việc, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng tổ chức và cá nhân cán bộ, công chức; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành theo quy định của Luật Hải quan

Thủ trưởng các đơn vị các cấp trong toàn ngành tiếp tục quản lý, điều hành đơn vị theo đúng các văn bản, quy chế, quy định hiện hành của pháp luật, của Bộ Tài chính và của Tổng cục Hải quan.

3/ Các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính và của Tổng cục Hải quan khẩn trương phối hợp thực hiện các biện pháp, giải pháp cần thiết để tiếp tục duy trì ổn định mọi hoạt động bình thường của các tổ chức Hải quan từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm cho ngành Hải quan thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch công tác năm 2002 và các năm tiếp theo.

4/ Thủ trưởng các đơn vị các cấp trong toàn ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật về Hải quan, các văn bản chỉ đạo nghiệp vụ của Tổng cục và các cơ chế, chính sách khác có liên quan đến hoạt động của ngành Hải quan; kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh theo phân cấp, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính có ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền qui định cho đơn vị, tránh để xảy ra tình trạng ách tắc trong công việc.

5/ Thủ trưởng các đơn vị các cấp trong toàn ngành chỉ đạo cán bộ công chức trong đơn vị nghiên cứu đề xuất các biện pháp tích cực để quản lý và tổ chức thực hiện thu thuế xuất nhập khẩu đúng quy định của pháp luật và kế hoạch đã được giao; kiên quyết ngăn chặn có hiệu quả tình trạng gian lận, trốn thuế, lậu thuế, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng và sự ủng hộ, hỗ trợ của chính quyền địa phương và của các ngành liên quan trong việc xử lý những tồn đọng về thuế, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch thu thuế và các loại thu khác được giao; chủ động hoạt động có hiệu quả và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng chống buôn lậu ở Trung ương và địa phương để thực hiện có kết quả nhiệm vụ chống buôn lậu, chống gian lận thương mại trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; tiếp tục củng cố, ổn định hoạt động để phát huy vai trò tích cực của tổ chức Đảng, các Đoàn thể trong đơn vị; vận dụng sáng tạo các hình thức, biện pháp thích hợp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao nhận thức và tính tự giác thực hiện cuộc vận động sâu rộng về xây dựng nề nếp, kỷ cương, liêm chính đối với cán bộ công chức trong đơn vị.

6/ Lãnh đạo Tổng cục Hải quan tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo công tác với các cơ quan Đảng và Thủ tướng Chính phủ theo quy định, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính để theo dõi, chỉ đạo; thực hiện việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và chế độ báo cáo định kỳ 10 ngày về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ và các báo cáo khác theo quy định của Bộ Tài chính nhằm đảm bảo sự điều hành thống nhất công tác của Bộ trưởng Bộ Tài chính với hệ thống tổ chức Tổng cục Hải quan.

7/ Thủ trưởng các đơn vị các cấp trong toàn ngành chủ động đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2002 và chuẩn bị xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2003 của đơn vị.

8/ Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị các cấp trong ngành Hải quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Phát huy truyền thống tốt đẹp 57 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Hải quan Việt Nam (10/9/1945 - l0/9/2002) và kết quả 3 năm liền (1999, 2000, 2001) liên tục hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu được Chính phủ giao, toàn thể cán bộ công chức ngành Hải quan đoàn kết chặt chẽ, thống nhất ý chí, tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2002 và các năm tiếp theo.

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/2002/CT-BTC về tiếp tục ổn định, xây dựng, phát triển ngành hải quan và thực hiện thắng lợi chương trình công tác của ngành do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.115

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246