Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 34/2007/QD-BNN of April 23, 2007 promulgating a list of articles subject to plant quarantine and pest risk analysis before they are imported into Vietnam

Số hiệu: 34/2007/QD-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 23/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34/2007/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT PHẢI PHÂN TÍCH NGUY CƠ DỊCH HẠI TRƯỚC KHI NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Chính Phủ về kiểm dịch thực vật.
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, bao gồm:

1. Thực vật và sản phẩm thực vật

a. Giống cây trồng và vật liệu làm giống;

b. Quả tươi.

2. Sinh vật sống thuộc lĩnh vực Bảo vệ thực vật

a. Các tác nhân phòng trừ sinh học

b. Sinh vật sống khác

3. Các vật thể khác có nguy cơ cao mang theo sinh vật gây hại sẽ được xác định và bổ sung trong từng thời kỳ.

Điều 2. Các vật thể nêu trên chỉ phải tiến hành phân tích nguy cơ dịch hại mới hoặc xem xét lại các kết quả phân tích nguy cơ dịch hại trước đây, khi vật thể nhập khẩu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

1. Lần đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam;

2. Có xuất xứ mới;

3. Có bằng chứng khoa học và thực tế về sự bùng phát dịch hại thuộc diện điều chỉnh của Việt Nam trên vật thể tại nước xuất khẩu;

4. Phát hiện dịch hại thuộc diện điều chỉnh trên vật thể nhập khẩu;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trong từng thời kỳ, Quyết định này sẽ được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế đối với việc nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật;

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG

Bùi Bá Bổng

 

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No.34/2007/QD-BNN

Hanoi, April 23, 2007

 

DECISION

PROMULGATING A LIST OF ARTICLES SUBJECT TO PLANT QUARANTINE AND PEST RISK ANALYSIS BEFORE THEY ARE IMPORTED INTO VIETNAM

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to the Government’s Decree No. 86/2003/ND-CP dated July 18, 2003 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;
Pursuant to the 2001 Ordinance on Plant Protection and Quarantine;
Pursuant to the Government’s Decree No. 02/2007/ND-CP dated January 5, 2007 on plant quarantine;
At the proposal of the Director of Plant Protection Department,

DECIDES:

Article 1.

To promulgate a list of articles subject to plant quarantine and pest risk analysis before they are imported into Vietnam, including:

1. Plants and plant products

a) Plant varieties and breeding materials;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 34/2007/QD-BNN of April 23, 2007 promulgating a list of articles subject to plant quarantine and pest risk analysis before they are imported into Vietnam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.631
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.206.217