Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên bộ 15-TT/LB/PC năm 1959 quy định tạm thời việc xây dựng mới và quản lý sửa chữa đường vào ga do Bộ Kiến Trúc- Bộ Giao Thông và Bưu Điện ban hành

Số hiệu: 15-TT/LB/PC Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Giao thông và Bưu điện, Bộ Kiến trúc Người ký: Nguyễn Văn Trân, Bùi Quang Tạo
Ngày ban hành: 10/08/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN-BỘ KIẾN TRÚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15-TT/LB/PC

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 1959 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

QUY ĐỊNH TẠM THỜI VIỆC XÂY DỰNG MỚI VÀ QUẢN LÝ SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀO GA

Trên các đường vào ga, các loại xe thường đi lại nhiều để chuyên chở hàng hóa và hành khách, nhưng đường còn xấu chưa bảo đảm giao thông vận tải được tốt lắm. Việc xây dựng các đường mới, quản lý sửa chữa các đường vào ga nói chung và kinh phí dùng vào việc này cũng chưa được quy định cho ngành nào chịu trách nhệim rõ ràng.

Căn cứ các đề nghị của Tổng cục Đường sắt,Tổng cục Giao thông thủy bộ thuộc Bộ Giao thông và Bưu điện và Cục Đô thị thuộc Bộ Kiến trúc.

Liên Bộ Giao thông và Bưu điện và Kiến trúc quy định tạm thời như sau;

a) Tất cả những đường vào ga hoặc vào sân bãi hóa vận của ga, nối liền hệ thống đường sắt với đường bộ để phục vụ chuyên chở hàng hóa và hành khách, đều gọi là đường vào ga.

b) Mọi kinh phí xây dựng mới và quản lý sửa chữa đường vào ga do ngành Đường sắt đài thọ, trừ trường hợp đường vào ga có tính chất phục vụ chung thì căn cứ tính chất phục vụ của đường này cho ngành nào chính, ngành đó phải chịu đài thọ kinh phí xây dựng mới và quản lý sửa chữa. Các Ủy ban địa phương báo cáo những trường hợp này về Liên Bộ xét và quyết định.

c) Việc xây dựng đường mới vào ga do ngành Đường sắt chịu trách nhiệm. Sau khi xây dựng và nghiệm thu xong, ngành Đường sắt sẽ bàn giao cho ngành Đường bộ (nếu đường này nằm ngoài thị xã, thành phố) hay ngành Kiến trúc (nếu đường này nằm trong thị xã, thành phố) chịu trách nhiệm quản lý sửa chữa (bảo quản, tu sửa thường xuyên, sửa chữa vừa và sửa chữa lớn).

Về kinh phí quản lý sửa chữa hành năm, ngành chịu trách nhiệm quản lý (Đường bộ hay Kiến trúc) lập dự trù và báo cho ngành Đường sắt ghi vào kế hoạch tài vụ của Đường sắt để chuyển kinh phí cho ngành quản lý thực hiện công tác.

Trường hợp ngành Đường sắt không đủ khả năng và phương thiện  xây dựng mới đường vào ga thì ngành Đường bộ và ngành Kiến trúc bao thầu, nhưng ngành Đường sắt phải có kế hoạch và bàn bạc trước.

Để việc xây dựng mới, quản lý và sửa chữa đường vào ga thực hiện đúng các điều đã quy định trong thông tư này của Liên bộ, Tổng cục Đường sắt, Tổng cục Giao thông thủy bộ và Cục Đô thị nghiên cứu phổ biến chu đáo cho các đơn vị trực thuộc nghiêm chỉnh chấp hành.

BỘ TRƯỞNG
BỘ KIẾN TRÚC

 
 


Bùi Quang Tạo

BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

 


 
Nguyễn Văn Trân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên bộ 15-TT/LB/PC năm 1959 quy định tạm thời việc xây dựng mới và quản lý sửa chữa đường vào ga do Bộ Kiến Trúc- Bộ Giao Thông và Bưu Điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.864
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192