Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 04/1998/TT-BXD sửa đổi mục 2 phần I Thông tư 05/BXD-KTQH 1996 hướng dẫn cấp phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 04/1998/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Kiểm
Ngày ban hành: 19/12/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/1998/TT-BXD

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 04/1998/TT-BXD NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 1998 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỤC 2, PHẦN I THÔNG TƯ HUỚNG DẪN CẤP PHÉP XÂY DỰNG SỐ 05/BXD-KTQH NGÀY 18/9/1996 CỦA BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số15/CP ngày 04/03/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xâydựng;
Căn cứ các Nghị định số 91/CP ngày17/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 12/CP ngày 18/02/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam; Nghị định 36/CP về ban hành quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Nghị định 62/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 về ban hành Quy chế đầu tư theo Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh và hợp động xây dựng - chuyển giao áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định 92/CP ngày23/8/1997 của Chính phủ ban hành "Một số điều khoản sửa đổi, bổ sung Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng";
Thực hiện Kháng nghị số 212/KSVTTPL ngày 20/11/1998 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung mục 2 phần I Thông tư số 05/BXD-KTQH ngày 18/9/1996 như sau:

"Đối tượng cấp giấy phép xây dựng và phạm vị áp dụng: Tất cả các công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, thay đổi chức năng hoặc mục đích sử dụng trong đô thị và tại khu đất ngoài đô thị đều phải xin giấy phép xây dựng".

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký, những hướng dẫn trước đây trái với Thông tư này đều không có hiệu lực thi hành.

 

Nguyễn Mạnh Kiểm

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 04/1998/TT-BXD sửa đổi mục 2 phần I Thông tư 05/BXD-KTQH 1996 hướng dẫn cấp phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.578
DMCA.com Protection Status