Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 02/2013/TT-BXD điều chỉnh cơ cấu căn hộ dự án nhà ở thương mại

Số hiệu: 02/2013/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 08/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Được chuyển mục đích dự án nhà ở TM đến 2014

Từ 22/4/2013 đến hết năm 2014, các dự án nhà ở thương mại được phép chuyển thành nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ nếu chưa được triển khai hoặc không phù hợp với nhu cầu thị trường.

Đây là một trong những quy định mới được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư 02/2013/TT-BXD. 

Sở Xây dựng sẽ là đầu mối tiếp nhận, thụ lý và tổ chức thẩm định hồ sơ xin chuyển đổi trước khi trình UBND ký ban hành quyết định cho phép chuyển đổi.

Thời gian thẩm định, ra quyết định cho phép chuyển đổi không được quá 30 ngày làm việc tính từ ngay nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đơn xin phép điều chỉnh, chuyển đổi phải thực hiện theo mẫu ban hành kèm Thông tư này.

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/TT-BXD

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2013

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU CĂN HỘ CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI, DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ VÀ CHUYỂN ĐỔI NHÀ Ở THƯƠNG MẠI SANG LÀM NHÀ Ở XÃ HỘI HOẶC CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ

- Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ như sau:

Điều 1. Các trường hợp được điều chỉnh cơ cấu căn hộ, chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ

1. Các trường hợp được điều chỉnh cơ cấu căn hộ, chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội là những dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhưng chưa triển khai thi công xây dựng hoặc đã được triển khai thi công nhưng cơ cấu căn hộ hoặc mục đích sử dụng nhà ở thương mại không phù hợp với nhu cầu của thị trường.

2. Chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị được điều chỉnh quy mô căn hộ thương mại có diện tích lớn sang căn hộ thương mại có diện tích nhỏ hoặc chuyển đổi các khối nhà chung cư và nhà ở thương mại thấp tầng sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ (bệnh viện, trung tâm y tế, trường học, khách sạn, công trình thương mại…) phải bảo đảm phù hợp với nguyên tắc quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Thông tư này và quyết định phê duyệt cho phép điều chỉnh cơ cấu căn hộ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

3. Việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ, chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ chỉ được thực hiện đối với các hạng mục công trình xây dựng và căn hộ (kể cả cao tầng và thấp tầng) mà chủ đầu tư chưa ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán với khách hàng. Trường hợp đã ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán với khách hàng thì trước khi thực hiện việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ, điều chỉnh mục đích sử dụng thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả khách hàng đã ký hợp đồng.

4. Các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có quy mô từ 500 căn hộ trở lên thì trước khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho phép điều chỉnh cơ cấu căn hộ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng phải có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Nguyên tắc điều chỉnh cơ cấu căn hộ thương mại có diện tích lớn sang loại căn hộ có diện tích nhỏ

Việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ nhà ở thương mại từ diện tích lớn sang căn hộ thương mại có diện tích nhỏ phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

1. Bảo đảm an toàn, tiện lợi cho người sử dụng;

2. Căn hộ diện tích nhỏ sau khi chuyển đổi phải có đủ không gian, diện tích sử dụng tối thiểu như: Bếp, công trình vệ sinh, phòng tắm…;

3. Có diện tích căn hộ sau khi chuyển đổi không thấp hơn tiêu chuẩn tối thiểu thiết kế nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở;

4. Trường hợp dự án chỉ điều chỉnh cơ cấu căn hộ mà không thay đổi tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không phải xem xét, phê duyệt lại chỉ tiêu về dân số và quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án; không áp dụng quy định về diện tích, cơ cấu căn hộ tại điểm 6.2.4.9 và 6.2.4.10 của Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở cao tầng TCXDVN 323:2004 .

5. Trường hợp dự án khi điều chỉnh cơ cấu căn hộ mà tổng diện sàn xây dựng nhà ở thay đổi so với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án.

Trong quá trình điều chỉnh, không áp dụng quy định về diện tích và cơ cấu căn hộ tại điểm 6.2.4.9 và 6.2.4.10 của Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở cao tầng TCXDVN 323:2004 mà thực hiện điều chỉnh theo Quy chuẩn quy hoạch xây dựng (ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) để xem xét, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án đó.

Điều 3. Nguyên tắc chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ và điều chỉnh cơ cấu căn hộ nhà ở thương mại

1. Việc chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và được hưởng các ưu đãi theo quy định hiện hành, nhưng phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn thiết kế nhà ở xã hội và bán, cho thuê, cho thuê mua đúng đối tượng theo quy định của pháp luật về nhà ở;

2. Việc chuyển đổi căn hộ nhà ở thương mại sang công trình dịch vụ phải bảo đảm theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn tối thiểu và thực hiện việc quản lý, khai thác, sử dụng công trình sau khi đầu tư xây dựng theo đúng quy định do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

3. Các dự án đã nộp tiền sử dụng đất thì được Nhà nước hoàn trả lại số tiền đã nộp hoặc được khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư dự án phải nộp cho Nhà nước trên cơ sở tính toán lại tiền sử dụng đất của dự án sau khi điều chỉnh.

Điều 4. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xin chuyển đổi, điều chỉnh dự án

1. Hồ sơ xin điều chỉnh cơ cấu diện tích căn hộ, chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại, gồm:

a) Đơn xin phép điều chỉnh, chuyển đổi (theo mẫu phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này);

b) Các bản sao đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành, gồm: văn bản công nhận chủ đầu tư; văn bản chấp thuận đầu tư; giấy chứng nhận đầu tư; quyết định phê duyệt dự án; hồ sơ, bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án; hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án;

c) Phương án xin điều chỉnh cơ cấu căn hộ hoặc chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội, công trình dịch vụ (kèm theo bản vẽ thuyết minh).

2. Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị đầu mối tiếp nhận, thụ lý hồ sơ xin chuyển đổi, điều chỉnh của các chủ đầu tư để tổ chức thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

3. Trong quá trình thẩm định hồ sơ xin điều chỉnh, chuyển đổi dự án, Sở Xây dựng tổ chức họp để lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, gồm: Sở Kiến trúc - Quy hoạch (nếu có); Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi có dự án (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện). Đơn vị đầu mối phải gửi hồ sơ tới các cơ quan liên quan trước khi tổ chức họp. Ý kiến của đại diện các cơ quan tại cuộc họp thẩm định là ý kiến chính thức về dự án và được lập thành biên bản.

4. Sau khi tổ chức cuộc họp thẩm định, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi biên bản cuộc họp thẩm định về việc xin điều chỉnh, chuyển đổi dự án kèm theo dự thảo Quyết định cho phép điều chỉnh hoặc chuyển đổi (theo mẫu quy định tại phụ lục số 02 của Thông tư này). Trường hợp dự án không được chấp thuận điều chỉnh, chuyển đổi thì ngoài biên bản cuộc họp thẩm định, phải gửi kèm theo dự thảo văn bản trả lời nêu rõ lý do không được chấp thuận để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Trong thời hạn tối đa là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản cuộc họp và dự thảo quyết định cho phép điều chỉnh, chuyển đổi dự án (hoặc dự thảo văn bản không chấp thuận cho phép điều chỉnh, chuyển đổi dự án) do Sở Xây dựng trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ký ban hành theo thẩm quyền.

Trường hợp dự án phải có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 của Thông tư này thì Sở Xây dựng có trách nhiệm soạn thảo văn bản để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và ký gửi đề nghị Bộ Xây dựng tham gia ý kiến. Trong thời hạn tối đa là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến, Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.

5. Thời gian thẩm định, quyết định cho phép điều chỉnh, chuyển đổi mục đích sử dụng của dự án tối đa không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối với các dự án phải có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 của Thông tư này thì trong thời hạn tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản thống nhất của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ký quyết định cho phép điều chỉnh, chuyển đổi mục đích sử dụng của dự án hoặc có văn bản trả lời chủ đầu tư về việc không chấp nhận điều chỉnh, chuyển đổi mục đích sử dụng của dự án đó.

Điều 5. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức việc chuyển các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ; điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên phạm vi địa bàn;

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện việc thẩm định các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị chuyển sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ và các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mà chủ đầu tư có nhu cầu điều chỉnh cơ cấu căn hộ để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

3. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trực thuộc Bộ Xây dựng thực hiện việc hướng dẫn, giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện điều chỉnh cơ cấu căn hộ, chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang làm dự án nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu theo quy định của Thông tư này.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2013 đến hết ngày 31/12/2014.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để phối hợp cùng giải quyết hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng phát triển Việt Nam;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ XD;
- Bộ Xây dựng: Các đơn vị trực thuộc Bộ XD;
- L­ưu: VT, QLN (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Phụ lục số 01

(ban hành kèm theo Thông tư số 02 /2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Xây dựng)

Tên chủ đầu tư dự án
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số       /

, ngày      tháng      năm 201...

 

ĐƠN XIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH

CƠ CẤU DIỆN TÍCH CĂN HỘ HOẶC CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG NHÀ Ở THƯƠNG MẠI

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh, thành phố .....

1.       Tên chủ đầu tư

2.       Địa chỉ cơ quan, đơn vị :

3.       Số điện thoại liên lac:                                   Fax:

4.       Giấy phép kinh doanh

5.       Tên dự án đề nghị điều chỉnh:

6.       Địa điểm xây dựng;

7.       Lý do điều chỉnh (nêu rõ ngắn gọn);

8.       Nội dung điều chỉnh;

9.       Cam kết về tiến độ đầu tư thời hạn hoàn thành dự án;

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các cơ quan có liên quan
;
- Lưu:

Chủ đầu tư dự án

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Phụ lục số 02

(ban hành kèm theo Thông tư số 02 /2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Xây dựng)

Tên cơ quan ban hành
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số       /

, ngày      tháng      năm 201...

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt cho phép điều chỉnh cơ cấu căn hộ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của....;

Các căn cứ khác có liên quan....

Xét đề nghị của chủ đầu tư dự án......................

Biên bản họp liên ngành số ngày tháng năm ..,

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số ngày tháng năm ..,

Điều 1: Chấp thuận phê duyệt việc điều chỉnh cơ cấu diện tích căn hộ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng với những nội dung chủ yếu sau

1. Tên dự án;

2. Địa điểm xây dựng;

3. Được phép điều chỉnh cơ cấu diện tích căn hộ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng (nêu rõ các nội dung được chấp thuận);

4. Tiến độ hoàn thành dự án;

Điều 2: Tổ chức thực hiện.

Điều 3: Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các cơ quan có liên quan
;
- Lưu:

Cơ quan phê duyệt

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

MINISTRY OF CONSTRUCTION
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------------

No.: 02/2013/TT-BXD

Ha Noi, March 08, 2013

 

CIRCULAR

GUIDING THE ADJUSTMENT OF APARTMENT STRUCTURE OF COMMERCIAL HOUSING PROJECTS AND URBAN CENTER CONSTRUCTION INVESTMENT PROJECTS AND CONVERSION OF COMMERCIAL HOUSING INTO SOCIAL HOUSING OR SERVICE WORKS

- Pursuant to Decree No. 17/2008/ND-CP dated February 04, 2008 of the Government defining the functions, tasks and powers of the Ministry of Construction;

- Pursuant to Decree No. 71/2010/ND-CP dated June 23, 2010 of the Government detailing and guiding the implementation of the Housing Law;

- Pursuant to the Decree No. 12/2009/ND-CP dated February 12, 2009 of the Government on management of works construction investment projects;

At the proposal of the Director of Department of Housing and real Estate market management;

The Minister of Construction issues Circular guiding the adjustment of apartment structure of commercial housing projects and urban center construction investment projects and conversion of commercial housing into social housing or service works as follows:

Article 1. Cases permitted for adjustment of apartment structure, conversion of commercial housing into social housing or service works

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Investors of commercial housing development projects and urban center construction investment projects are permitted for adjustment of scale of commercial apartment with large area to commercial apartment with small area or conversion of apartment buildings and low-rise commercial buildings into social housing or service works (hospitals, medical center, schools, hotels, commercial works…) must comply with the principles specified in Article 2 and 3 of this Circular and the Decision on approval for permitting the adjustment of apartment structure or conversion of the intended use of commercial housing of the Chairman of People’s Committees of centrally-affiliated provinces or cities (hereafter referred to as provincial-level People’s Committee).

3. The adjustment of apartment structure, conversion of intended use of commercial housing into the commercial house or service works are only made for the items of construction works and apartments (including high-rise and low-rise ones) that the investors have not signed capital contribution contracts and sale and purchase contracts with customers. In case of having signed capital contribution contracts and sale and purchase contracts with customers, before adjustment of apartment structure and intended use, there must be a written consent of all customers who have signed contracts.

4. The commercial housing development projects and urban center construction investment projects with the size of 500 apartments or more, before the provincial-level People’s Committee makes a decision on permitting the adjustment of apartment structure or conversion of intended use must be agreed upon by the Ministry of Construction.

Article 2. Principles of adjustment of commercial apartment structure  with large area to small area.

The adjustment of commercial housing apartment structure from large area to small area must ensure the following principles:

1. Safety and convenience assurance for the users;

2. Apartments with small area after conversion must have sufficient space and minimum usable area such as: Kitchen, toilets, shower, etc.;

3. Area of the apartment after the conversion is not lower than the minimum standard of commercial housing design in accordance with the law on housing;

4. In case the project whose apartment structure is adjusted without changing the total construction floor area in accordance with the plans approved by the competent authorities, it is not necessary to review and re-approve the target population and detailed planning of 1/500 or general ground plan of the project; not applying regulation on area and apartment structure at Point 6.2.4.9 and 6.2.4.10 of the high-rise housing design standards TCXDVN 323:2004.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In the adjustment process, the provisions in terms of area and structure of the apartment at Point 6.2.4.9 and 6.2.4.10 of the design standard of high-rise buildings TCXDVN 323:2004 shall not be applied but make adjustments under Regulation on construction plan (issued by Decision No. 04/2008/QD-BXD dated April 03, 2008 of the Minister of Construction) for review and adjustment of the detailed planning of 1/500 or general ground plan of that project.

Article 3. Principles of conversion of commercial housing project into social housing or service works and adjustment of commercial housing apartment.

1. The conversion of commercial housing project into social housing is adjusted to increase the building density, coefficient of land use and enjoy the incentives under the current regulations, but must meet the standard of social housing design and sell, lease, purchase lease in accordance with the subjects as prescribed by the law on housing.

2. The conversion of commercial housing apartment into service works must comply with the minimum standard and regulation and implement the management, operation and use of the works after construction investment in accordance with regulations issued by the competent authorities.

3. The projects with land use fee paid shall be refunded by the State or deducted from the financial obligations for which the investor of project must make payment to the State on the basis of re-calculation of land use fee of the project after adjustment.

Article 4. Order, procedures and dossier to request the conversion and adjustment of project

1. Dossier to request the adjustment of apartment structure and area and conversion of intended use of commercial housing includes:

a) Application for adjustment and conversion (under the form of Annex No. 1 attached to this Circular).

b) Copies approved and issued by the competent authority including: Document of Written recognition of investor; written approval of investment; investment certificate; decision on project approval; dossier, detailed plan drawing at a scale of 1/500 or general ground plan of the project; basic design dossier of the project;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Service of Construction of centrally-affiliated provinces and cities is the focal unit to receive and handle dossier to request the conversion and adjustment of investors to organize the appraisal before submission to the provincial-level People’s Committee for review and decision.

3. During the appraisal of dossier for adjustment and conversion of project, the Service of Construction shall organize meeting to gather opinions of the agencies concerned including: Service of Architecture and Planning (if any), Service of Natural Resources and Environment, Service of Planning and Investment, People’s Committee of district where the projects are located (hereafter referred to as district People’s Committee). The focal unit shall send dossier to the agencies concerned before meeting. The opinions of the representatives of the agencies at the appraisal meeting are the official opinions about the project and are made in writing.

4. After the appraisal meeting, the Service of Construction shall send the minutes of the appraisal meeting on the adjustment and conversion of the project together with the draft decision on permission of adjustment or conversion (under the form specified in Annex 02 of this Circular). In case the project is not approved for adjustment and conversion, in addition to the minutes of appraisal meeting, the draft written reply clearly stating the reason for disapproval so that the provincial-level People’s Committee can review and make a decision. Within 07 working days after the receipt of the minutes and the draft decision on permission for adjustment and conversion of project (or draft written disapproval for adjustment and conversion of project) submitted by the Service of Construction, the provincial-level People’s Committee shall sign for issuance under its competence.

In case the project must be agreed upon by the Ministry of Construction as specified in Clause 4, Article 1 of this Circular, the Service of Construction shall prepare document for submission to the provincial-level People’s Committee for reviewing, signing and sending it to the Ministry of Construction for opinion contribution. Within 15 working days after receiving the written opinion, the Ministry of Construction shall reply in writing.

5. The time for appraisal and decision on permission for adjustment and conversion of the project is not more than 30 working days after the receipt of valid dossier.

For the projects which must be agreed upon by the Ministry of Construction specified in Clause 4, Article 1 of this Circular, within 10 days after receiving written agreement of the Ministry of Construction, the provincial-level People's Committee shall sign the decision to allow adjustment and conversion of the intended use of the project or reply in writing to the investor with respect to disapproval for adjustment and conversion of the intended use of the project.

Article 5. Responsibilities for implementation organization

1. The provincial-level People's Committee shall direct the agencies concerned to convert the commercial housing projects and urban center construction investment projects into the social housing or service works; adjust apartment structure of the commercial housing projects and urban center construction investment projects on the local scale.

2. The Service of Construction shall assume the prime responsibility and coordinate with the local competent agencies to carry out the appraisal of commercial housing projects and urban center construction investment projects converted into the social housing or service works and the commercial housing projects and urban center construction investment projects whose investors have a need to adjust the apartment structure for submission to provincial-level People's Committee for review and decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Implementation provision

1. This Circular takes effect from April 22, 2013 to the end of December 31, 2014.

2. Any difficulties arising during the implementation should be promptly reported to the Ministry of Construction for settlement or sybmitted to the competent authorities for review and decision.

 

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Tran Nam

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 02/2013/TT-BXD ngày 08/03/2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.526

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!