Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 74/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 01/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TẠI HÒA LẠC

Ngày 14 tháng 3 năm 2011, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Văn phòng Chính phủ và Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi nghe Bộ Xây dựng báo cáo và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã tích cực phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung, phê duyệt Quy hoạch chi tết 1/2000 xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Thời gian tới, các Bộ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội cần tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Bộ Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào  tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội lập và báo cáo Chính phủ vào cuối tháng 4 năm 2011 phương án huy động vốn đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội theo các tiêu chí di dời các trường đại học vùng Thủ đô Hà Nội do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

- Trên cơ sở Quy hoạch chi tiết 1/2000 đã được phê duyệt, khẩn trương rà soát và phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 của các dự án thành phần, hoàn thành trong quý II năm 2011;

- Lập Đề án xây dựng tổng thể Đại học Quốc gia Hà Nội cùng với phương án huy động vốn đầu tư khả thi, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 7 năm 2011;

- Ưu tiên, tập trung vốn đầu tư năm 2011 thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật QG-HN02;

- Hoàn thiện các thủ tục tiếp nhận khu đất 130 ha dọc đường Láng - Hòa Lạc kéo dài và đường 21A do Đại học Quốc gia Hà Nội bàn giao trong tháng 3 năm 2011.

2. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất trong tháng 3 năm 2011.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Xây dựng về cơ cấu tổ chức của Đại học Quốc gia Hà Nội trong tháng 3 năm 2011.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tập trung bố trí nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trong 5 năm đầu của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội (2011-2015).

5. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Đại học Quốc gia Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phê duyệt dự án tái định cư trong tháng 4 năm 2011.

6. Đại học Quốc gia Hà Nội:

- Chủ động phối hợp với các Bộ liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án;

- Xây dựng phương án tiếp nhận bàn giao kịp thời các công trình, hạng mục công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Xây dựng, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Giáo dục và Đào tạo,
Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- UBND huyện Thạch Thất, Hà Nội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, KTN, TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (4). VM 34

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 74/TB-VPCP ngày 01/04/2011 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về tiến độ triển khai dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà nội tại Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.890

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!