Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 684/TB-VP về đóng dấu giáp lai bản khai kinh nghiệm của hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 684/TB-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Hiệp
Ngày ban hành: 28/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 684/TB-VP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 1 năm 2010

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐÓNG DẤU GIÁP LAI BẢN KHAI KINH NGHIỆM CỦA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG.

Căn cứ Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 về Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Tại Điều 7 về Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có quy định Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 2 của Thông tư này. Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.

Để đảm bảo tính trung thực về nội dung Bản khai theo đúng xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp, Sở Xây dựng thông báo nếu Bản khai kinh nghiệm có chiều dài từ 2 trang giấy trở lên thì phải được đóng dấu giáp lai theo quy định về đóng dấu tại Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư./.

 

 

Nơi nhận:
- BGĐ (thay b/c);
- Phòng Quản lý Kinh tế xây dựng ;
- Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng ;
- Phòng Phát triển nhà ;
- BP. Tiếp nhận và trả hồ sơ;
- VPS(C-P VPS)
- Lưu: VT, CNTT d).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 684/TB-VP về đóng dấu giáp lai bản khai kinh nghiệm của hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.078
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112