Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 57/TB-BXD kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu theo Quyết định 158/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 57/TB-BXD Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Anh Dũng
Ngày ban hành: 16/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 57/TB-BXD

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN ĐÌNH TOÀN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 158/2008/QĐ-TTG NGÀY 02/12/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỦA NGÀNH XÂY DỰNG THEO KẾ HOẠCH NĂM 2010.

Ngày 05/03/2010, Bộ Xây dựng tổ chức họp về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Cuộc họp do Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn chủ trì. Tham dự cuộc họp gồm có: Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Vụ Kế hoạch Tài chính; Vụ Kiến trúc Quy hoạch; Cục Hạ tầng Kỹ thuật; Cục Phát triển Đô thị; Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn, và Văn phòng Bộ Xây dựng. Sau khi nghe Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình bày kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu của Ngành và ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đã kết luận như sau:

Căn cứ vào Chỉ tiêu Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2010 kèm theo Quyết định số 1770/QĐ-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2010 Bộ Xây dựng được giao triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu theo Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí từ nguồn sự nghiệp kinh tế là 1,8 tỉ đồng, Bộ Xây dựng giao cho các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Nhiệm vụ 1. Xây dựng Chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng và Kế hoạch hành động. Giao Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện. Kinh phí: 300.000.000đ. Thời gian thực hiện: 03/2010 - 12/2010. Số liệu về hiện trạng sẽ được tổng hợp từ nhiệm vụ số 2 và số 3. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường sẽ tổng hợp, đề xuất chương trình, kế hoạch hành động, tổ chức hội thảo.

- Nhiệm vụ 2. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. Giao Viện Kiến trúc Quy hoạch Đô thị Nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan khác thực hiện. Cơ quan phối hợp: Cục Hạ tầng Kỹ thuật; Cơ quan quản lý: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ Kế hoạch Tài chính. Kinh phí: 1.000.000.000đ. Thời gian thực hiện: 03/2010 - 12/2010.

- Nhiệm vụ 3. Điều tra khảo sát, xây dựng Chương trình phát triển các đô thị ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Giao Cục Phát triển đô thị chủ trì phối hợp với Viện Kiến trúc Quy hoạch Đô thị Nông thôn và các đơn vị liên quan khác thực hiện. Cơ quan quản lý: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, V Kế hoạch Tài chính. Kinh phí: 500.000.000đ. Thời gian thực hiện: 03/2010 - 12/2010.

Để thực hiện đề cương sát với nhiệm vụ công việc đã giao cho các đơn vị; Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị chủ động đề xuất: Những ảnh hưởng chính của sự biến đổi khí hậu trong công tác Quy hoạch, Xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật tới các phạm vi địa lý cần nghiên cứu ?; chuyên gia trong và ngoài nước; và các nguồn tư liệu khai thác đưa vào chương trình. Tiến độ dự kiến ngày 15/04/2010, các đơn vị báo cáo bước đầu cho lãnh đạo Bộ Xây dựng để sau đó tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.

Đề nghị các đơn vị được giao chủ trì các nhiệm vụ nhanh chóng hoàn thiện đề cương gửi về Bộ (Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường) để thống nhất nội dung thực hiện và triển khai ký hợp đồng trong tháng 3/2010.

 

 

Nơi nhận:
- Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn (để b/c);
- Vụ KHCN&MT;
- Vụ KHTC;
- Cục HTKT, PTĐT;
- Viện KTQH;
- Lưu VP

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Anh Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 57/TB-BXD kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu theo Quyết định 158/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.770
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.79.137