Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 5620/TB-SXD-QLSXKD về việc xử lý hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng vi phạm quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng và quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5620/TB-SXD-QLSXKD Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phan Đức Nhạn
Ngày ban hành: 15/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 5620/TB-SXD-QLSXKD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8  năm 2008

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VI PHẠM QUY CHẾ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ, KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ QUY CHẾ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 13/5/2008 Ông Huỳnh Quốc Phú có nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng mang số hồ sơ 1636/08 và Giám sát thi công xây dựng công trình mang số hồ sơ 1635/08, hồ sơ của Ông Phú được Công ty TNHH Vũ Lê xác nhận và giới thiệu.

Qua thẩm tra, Phòng Quản lý Sản xuất kinh doanh đã phát hiện hồ sơ lập có dấu hiệu  không trung thực, bằng tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng cầu đường do trường đại học Giao thông vận tải cấp có dấu hiệu cạo sữa năm cấp bằng tốt nghiệp là 2002.

Phòng Quản lý Sản xuất kinh doanh đã nhiều lần liên hệ mời Ông Huỳnh Quốc Phú đến làm việc nhưng Ông Phú không có mặt. Ngày 22/5/2008 Sở Xây dựng có văn bản số 3345/SXD-QLSXKD gửi trường đại học Giao thông vận tải để xác minh  tính chính xác của bằng tốt nghiệp do nhà trường cấp cho Ông Phú.

Ngày 29/5/2008 trường đại học Giao thông vận tải Cơ sở II có văn bản  số 252/ĐT trả lời với nội dung: theo hồ sơ gốc được lưu giũ tại trường, bằng tốt nghiệp của Ông Huỳnh Quốc Phú được cấp đúng theo ngành nghề đào tạo nhưng có năm tốt nghiệp là 2006 thay vì năm 2002

Ông Huỳnh Quốc Phú đã khai báo không trung thực, vi phạm Điều 11 của Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng ban hành kèm Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 và Điều 10 của Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ban hành kèm Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Để xử lý hành vi vi phạm này, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh thông báo hồ sơ đăng ký hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng và Giám sát thi công xây dựng công trình của Ông Huỳnh Quốc Phú chỉ được tiếp nhận, xét giải quyết sau ngày 29/5/2012./.

 

 

Nơi nhận:
-Văn phòng Sở (thông báo rộng rãi);
-Vụ QLHĐXL-BXD (báo cáo);
-Phòng QLSXKD (thực hiện);
-Lưu: VT, QLSXKD/Châu.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phan Đức Nhạn

 

SỞ XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ
SẢN XUẤT KINH DOANH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 2008

 

TỜ TRÌNH

HỒ SƠ SỐ 1636/08 và số 1635/08

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng, Giám sát thi công xây dựng công trình

Kính gửi: Phó Giám đốc, Phan Đức Nhạn

Phòng Quản lý Sản xuất kinh doanh đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng và Giám sát thi công xây dựng công trình của Ông Huỳnh Quốc Phú vào ngày 13/5/2008:

Qua thẩm tra, Phòng Quản lý Sản xuất kinh doanh đã phát hiện hồ sơ lập có dấu hiệu  không trung thực, bằng tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng cầu đường do trường đại học Giao thông vận tải cấp có dấu hiệu cạo sữa năm cấp bằng tốt nghiệp là 2002

Ông Huỳnh Quốc Phú đã khai báo không trung thực, vi phạm Điều 11 của Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng ban hành kèm Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 và Điều 10 của Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ban hành kèm Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Phòng Quản lý Sản xuất kinh doanh đã nhiều lần liên hệ mời Ông Huỳnh Quốc Phú đến làm việc nhưng Ông Phú không có mặt. Ngày 22/5/2008 Sở Xây dựng có văn bản số 3345/SXD-QLSXKD gửi trường đại học Giao thông vận tải để xác minh  tính chính xác của bằng tốt nghiệp do nhà trường cấp cho Ông Phú.

Ngày 29/5/2008 trường đại học Giao thông vận tải Cơ sở II có văn bản  số 252/ĐT trả lời với nội dung: theo hồ sơ gốc được lưu giũ tại trường, bằng tốt nghiệp của Ông Huỳnh Quốc Phú được cấp đúng theo ngành nghề đào tạo nhưng có năm tốt nghiệp là 2006 thay vì năm 2002

Để chế tài về việc vi phạm của Ông Huỳnh Quốc Phú, Phòng Quản lý Sản xuất kinh doanh kính trình:

Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng và Giám sát thi công xây dựng công trình cho Ông Huỳnh Quốc Phú đến hết ngày 29/5/2009./.

 

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
Đinh Tấn Châu

UV. THƯỜNG TRỰC
Trần Kim Bình

KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Phan Đức Nhạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 5620/TB-SXD-QLSXKD về việc xử lý hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng vi phạm quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng và quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.341

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123