Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 5367/TB-SXD-QLSXKD về việc xử lý hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng vi phạm quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5367/TB-SXD-QLSXKD Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phan Đức Nhạn
Ngày ban hành: 07/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 5367/TB-SXD-QLSXKD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 8 năm 2008

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VI PHẠM QUY CHẾ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ, KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Ngày 13/6/2008 Ông Hoàng Bá Hoài Nam có nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng mang số hồ sơ 2065/08, hồ sơ của Ông Nam được Công ty Cổ phần xây dựng và Kinh doanh Vật tư xác nhận và giới thiệu.

Qua thẩm tra và trình Hội đồng tư vấn thẩm định đã phát hiện hồ sơ lập không trung thực, con dấu của Công ty Cổ phần xây dựng và Kinh doanh Vật tư được cắt dán vào bản khai kinh nghiệm, giấy giới thiệu.

Ông Hoàng Bá Hoài Nam đã khai báo không trung thực, vi phạm Điều 8 của Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng ban hành kèm Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Để xử lý hành vi vi phạm này, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh thông báo thời gian được cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng của Ông Hoàng Bá Hoài Nam chỉ được tiếp nhận, xét giải quyết sau ngày 13/6/2009./.

 

 

Nơi nhận:
-Văn phòng Sở (thông báo rộng rãi);
-Vụ QLHĐXL-BXD (báo cáo)
-Phòng QLSXKD (thực hiện);
-Lưu: VT, QLSXKD/Châu.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phan Đức Nhạn

 

SỞ XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ
SẢN XUẤT KINH DOANH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 2008

 

TỜ TRÌNH

HỒ SƠ SỐ 2065/08

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng

Kính gửi: Phó Giám đốc, Phan Đức Nhạn

Phòng Quản lý Sản xuất kinh doanh đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng của Ông Hoàng bá Hoài Nam vào ngày 13/6/2008:

-Qua thẩm tra và trình Hội đồng tư vấn thẩm định đã phát hiện hồ sơ lập không trung thực, con dấu của Công ty Cổ phần xây dựng và Kinh doanh Vật tư được cắt dán vào bản khai kinh nghiệm, giấy giới thiệu.

Ông Hoàng Bá Hoài Nam đã khai báo không trung thực, vi phạm Điều 8 của Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng ban hành kèm Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 27/6/2008 Phòng Quản lý Sản xuất kinh doanh đã làm việc với Ông Nam (đính kèm biên bản). Ngày 02/7/2008 Ông Nam có Tờ giải trình và nhận sai sót.

Để chế tài về việc vi phạm của Ông Hoàng Bá Hoài Nam, Phòng Quản lý Sản xuất kinh doanh kính trình:

Tạm ngưng cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư cho Ông Hoàng Bá Hoài Nam đến hết ngày 13/6/2009./.

 

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
Đinh Tấn Châu

UV. THƯỜNG TRỰC
Trần Kim Bình

KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Phan Đức Nhạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 5367/TB-SXD-QLSXKD về việc xử lý hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng vi phạm quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.355

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178