Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 493/TB-BGTVT về nội dung kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự án đường hành lang ven biển phía nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 493/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 04/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 493/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2009

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT - DỰ ÁN ĐƯỜNG HÀNH LANG VEN BIỂN PHÍA NAM

Ngày 28/10/2009, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp thẩm định thiết kế kỹ thuật - Dự án đường hành lang ven biển phía Nam. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và chuyên viên: Cục Quản lý XD & CL CTGT, Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Hội dồng KHCN, Tổ Cố vấn Bộ trưởng, Ban QLDA Mỹ Thuận và các đơn vị Tư vấn liên quan.

Sau khi nghe báo cáo Cục Quản lý XD & CL CTGT tại văn bản số 1009/CQLXD-TĐ2 ngày 19/10/2009, Ban QLDA Mỹ Thuận và các đại biểu tham gia ý kiến, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

1- Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật của dự án có nhiều thay đổi so với TKCS được Bộ GTVT phê duyệt tại quyết định số 2797/QĐ-BGTVT ngày 13/9/2007. Trong quá trình triển khai khảo sát thiết kế, Bộ đã có chủ trương điều chỉnh một số nội dung thuộc dự án. Tuy nhiên, Ban QLDA Mỹ Thuận chưa hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ phê duyệt điều chỉnh dự án để hoàn chỉnh thủ tục theo qui định. Yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh dự án trình Bộ phê duyệt.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, chấp thuận tiến hành thẩm định, phê duyệt TKKT với những chủ trương điều chỉnh nêu ở mục 2 dưới đây.

2- Về nội dung điều chỉnh:

- Hướng tuyến: Chấp thuận hướng tuyến theo đề xuất của TVTK đã thực hiện theo chủ trương của Bộ tại văn bản số 169/TB-BGTVT ngày 24/4/2009, số 281/TB-BGTVT ngày 23/6/2009, số 4535/BGTVT-KHĐT ngày 06/7/2009 và đã được các cơ quan thẩm quyền ở địa phương thống nhất.

- Qui mô, tiêu chuẩn kỹ thuật:

+ Đoạn Xà Xía – Thứ Bảy (bao gồm cả nhánh C-F thuộc dự án thành phần 3 và đoạn đầu tuyến tránh Thứ Bảy đến cầu Thứ Bảy thuộc dự án thành phần 2): Theo qui mô, tiêu chuẩn thiết kế của dự án đầu tư đã duyệt tại quyết định số 2797/QĐ-BGTVT ngày 13/9/2007 của Bộ GTVT với mặt cắt ngang Bn/Bm=12/11m, bề rộng cầu bằng bề rộng nền đường. Đắp bao ta luy bằng đất tận dụng với chiều dày 1m ngoài phạm vi kích thước hình học của nền đường.

Riêng đoạn khu vực cửa khẩu Xà Xía: Ban QLDA Mỹ Thuận làm việc với Vụ KHĐT và Vụ Hợp tác Quốc tế về việc thực hiện qui định 1 dừng trong kiểm tra hàng hoá tại cửa khẩu và phạm vi xây dựng cửa khẩu Quốc tế Xà Xía để chuẩn xác phạm vi qui mô mặt cắt ngang từng đoạn cho phù hợp, làm cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ TKKT.

+ Đoạn còn lại từ Thứ Bảy đến Cà Mau: Qui mô mặt cắt ngang Bn/Bm=9/7m + lề gia cố 2x0.5m tương tự kết cấu mặt đường; Riêng đoạn qua TT. Thới Bình với Bn/Bm=26/16m (không có hè đường) và GPMB là 40m. Bề rộng cầu bằng bề rộng nền đường; riêng cầu Thới Bình B=12m. Đắp bao ta luy bằng đất tận dụng với chiều dày 1m ngoài phạm vi kích thước hình học của nền đường.

+ Bán kính đường cong đứng lồi sử dụng Rmin=2500m tại các vị trí cầu lớn và bố trí cắm biển hạn chế tốc độ khai thác.

+ Sử dụng mặt đường BTN tại đoạn tuyến tránh Tắc Cậu thuộc Dự án thành phần 3 theo đề xuất của TVTK (đã thực hiện theo văn bản 169/TT-BGTVT ngày 24/4/2009).

+ Đối với từng dự án thành phần cụ thể, cần xem xét yêu cầu tính toán cao độ thiết kế các công trình có xét đến ảnh hưởng của mức nước dâng do biến đổi khí hậu toàn cầu phù hợp với tình hình thực tế và khả năng nguồn vốn. Tư vấn có tính toán, thuyết minh cụ thể.

+ Xử lý nền đất yếu: Các đầu cầu sử dụng sàn giảm tải (chiều rộng bằng chiều rộng nền). Phạm vi tiếp giáp sàn giảm tải và các vị trí cần thiết khác, tuỳ thuộc yêu cầu về độ ổn định, độ lún dư và tiến độ dự án để sử dụng giải pháp xử lý bằng giếng cát hoặc bấc thấm cho phù hợp. Không sử dụng bấc thấm ngang.

+ Bổ sung, điều chỉnh số lượng cầu và sơ đồ nhịp các cầu theo nghiên cứu của Tư vấn ở hồ sơ TKKT để phù hợp thực tế.

+ Để phù hợp điều kiện cung ứng vật liệu thép và khuyến khích sử dụng vật liệu Việt Nam; chấp thuận bổ sung điều chỉnh qui định tiêu chuẩn vật liệu thép dự án. Ban QLDA Mỹ Thuận và Vụ KHCN hoàn chỉnh thủ tục trình Bộ quyết định phê duyệt vào khung tiêu chuẩn dự án.

3- Tiến độ thực hiện:

- Yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận hoàn trình thủ tục trình Bộ chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án với các nội dung nêu tại mục 2 trên trước ngày 02/11/2009; Đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế trình Bộ phê duyệt TKKT. Lưu ý tập trung thực hiện để cuối tháng 11/2009 triển khai phát hành hồ sơ mời thầu xây lắp dự án thành phần 3 - tuyến tránh Rạch Giá. Trên cơ sở TKKT được duyệt, Ban chỉ đạo các đơn vị liên quan cập nhật lập dự án điều chỉnh và trình Bộ phê duyệt theo qui định.

- Chấp thuận giao Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên & Môi trường Kiên Giang thực hiện công tác khảo sát, cắm mốc lộ giới, mốc GPMB để đảm bảo tiến độ dự án.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Bộ trưởng (để b/c);
TTr. Ngô Thịnh Đức (để b/c);
Các đơn vị dự họp;
Các đơn vị Tư vấn (PMUMT sao gửi);
Lưu VT, CQLXD (4b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 493/TB-BGTVT về nội dung kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự án đường hành lang ven biển phía nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.078

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184