Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 427/TB-UBND về việc tạm dừng thực hiện một điểm của khoản 12 điều 7 quy định cấp phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội; ban hành kèm theo Quyết định số 79/2007/QĐ-UB ngày 11/07/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 427/TB-UBND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Thịnh
Ngày ban hành: 26/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 427/TB-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TẠM DỪNG THỰC HIỆN MỘT ĐIỂM CỦA KHOẢN 12 ĐIỀU 7 QUY ĐỊNH CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI; BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 79/2007/QĐ-UB NGÀY 11/07/2007 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

Ngày 11 tháng 07 năm 2007, UBND Thành phố ra Quyết định số: 79/2007/QĐ-UB ban hành Quy định cấp phép xây dựng các công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Qua 05 tháng thực hiện, công tác quản lý Trật tự xây dựng đã bước đầu đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, do công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng nhiều, việc thực hiện Nghị định số: 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ Quy định về bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê, chưa hoàn thành được trong năm 2007. Để tạo điều kiện cho các Tổ chức, Công dân trong việc xin cấp giấy phép xây dựng các công trình, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Tạm dừng thực hiện nội dung: “Các trường hợp sử dụng đất có các loại giấy tờ quy định tại các Khoản từ số 2 đến 12 được xét cấp Giấy phép xây dựng đến hết ngày 31/12/2007. Từ ngày 01/01/2008, việc sử dụng đất phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ mới được xét cấp Giấy phép xây dựng. Trường hợp sử dụng đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có nhu cầu cấp Giấy phép xây dựng thì phải lập hồ sơ trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước khi cấp Giấy phép xây dựng. “tại Khoản 12 Điều 7 Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định số 79/2007/QĐ-UB ngày 11/07/2007 của UBND Thành phố.

2. Giao Sở Tư Pháp chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các Sở, Ban, Ngành liên quan rà soát, bổ sung, điều chỉnh Khoản 12 Điều 7 Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định số 79/2007/QĐ-UB ngày 11/07/2007 của UBND Thành phố, đảm bảo phù hợp với Luật xây dựng, Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn thi hành và thực tiễn của Hà Nội; Báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/01/2008.

Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo để Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Đồng chí Bí thư Thành ủy; (để báo cáo);
- TTTU, TTHĐND Thành phố; (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Các Bộ: TP, XD, TNMT, (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Các Sở, Ban, Ngành Thành phố;
- UBMTTQTP, LĐLĐTP;
- Báo HNM, KT&ĐT, Đài PT&THHN;
- CPVP, KT, TH, XD, Xtm;
- Lưu: VT

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG 
Nguyễn Văn Thịnh  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 427/TB-UBND về việc tạm dừng thực hiện một điểm của khoản 12 điều 7 quy định cấp phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội; ban hành kèm theo Quyết định số 79/2007/QĐ-UB ngày 11/07/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.889
DMCA.com Protection Status

IP: 52.201.27.211