Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 4117/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về rà soát phương án thiết kế dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4117/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 24/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4117/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG VỀ VIỆC RÀ SOÁT PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC BẢN MỒNG, TỈNH NGHỆ AN

Ngày 30/7/2012 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về phương án thiết kế Dự án đầu tư hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ Kế hoạch, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 4 và các đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra và phản biện.

Sau khi nghe chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn báo cáo, ý kiến của đại diện các đơn vị tham dự họp, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã kết luận như sau:

Trong quá trình triển khai lập Thiết kế kỹ thuật, chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn đã có nhiều cố gắng đưa ra giải pháp kỹ thuật tối ưu, có giá trị và ý nghĩa lớn về mặt khoa học công nghệ và kinh tế-xã hội.

Để việc đầu tư đem lại hiệu quả kinh tế cao và phù hợp với khả năng đầu tư trong giai đoạn tới, đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát hồ sơ TKKT để đưa ra các giải pháp tối ưu, cụ thể:

1. Rà soát, điều chỉnh bổ sung phương án kỹ thuật:

- Rà soát khu tưới (diện tích và cơ cấu cây trồng) và các nhu cầu dùng nước phù hợp với quy hoạch và thực tế thời điểm vận hành công trình sau năm 2015. Trên cơ sở rà soát nhiệm vụ, nghiên cứu phương án điều chỉnh quy mô hồ chứa theo các phương án MNDBT và MNC để so chọn tối ưu (lưu ý nghiên cứu phương án hạ tiếp mực nước chết xuống dưới cao trình +65m).

- Phân tích, lựa chọn tần suất tiêu nước hợp lý cho khu vực Châu Bình, đồng thời nghiên cứu bổ sung các phương án công trình: (i) Không đào kênh tiêu Châu Bình, xây dựng các trạm bơm tiêu tại hạ lưu đập phụ 3 và đập phụ Khe Đôi để tiêu nước; (ii) Nâng cao độ đáy kênh tiêu Châu Bình kết hợp với trạm bơm chuyển tiếp.

2. Rà soát ảnh hưởng ngập lụt lòng hồ:

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo việc điều tra, làm rõ ảnh hưởng ngập lụt lòng hồ theo các cao độ mực nước và theo địa giới hành chính các tỉnh (Nghệ An, Thanh Hóa). Lựa chọn cao độ di dời dân hợp lý, đặc biệt tại vùng bán ngập của hồ chứa (tổ chức hội thảo, phản biện xã hội nếu cần).

3. Tổ chức thực hiện:

Đây là những phần việc bổ sung trong giai đoạn TKKT, trên cơ sở chủ trưởng của Bộ, các chủ đầu tư (theo chức năng nhiệm vụ được giao) chỉ đạo các đơn vị tư vấn làm rõ những nội dung trên và trình Bộ những khối lượng công việc cần điều chỉnh.

Riêng các nội dung công việc: (i) Rà soát khu tưới và các nhu cầu dùng nước, (ii) Rà soát ảnh hưởng ngập lụt lòng hồ (iii) Nghiên cứu đề xuất lựa chọn cao độ di dời dân hợp lý tại vùng bán ngập của hồ chứa, giao cho Hội Thủy lợi Nghệ An lập đề cương, Ban 4 quản lý trình Bộ (qua Cục Quản lý XDCT) xem xét phê duyệt.

Giao Cục Quản lý XDCT thực hiện kiểm tra rà soát các nội dung trên, tổng hợp báo cáo Bộ trong tháng 9/2012.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- UBND, Sở NN & PTNT Nghệ An;
- Cục QLXDCT, Vụ Kế hoạch;
- Ban Quản lý đầu tư và XDTL 4;
- Các đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra, phản biện (Ban 4 gửi);
- Lưu VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 4117/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về rà soát phương án thiết kế dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.682
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76