Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 355/TB-BXD Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 13/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 355/TB-BXD

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2012

 

THÔNG BÁO TẬP HUẤN

VỀ QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC TRONG ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững vừa là nhiệm vụ vừa là mục tiêu phát triển của mỗi quốc gia.

Quy hoạch chất thải rắn và đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) trong các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị là những vấn đề bức xúc đang được cả xã hội quan tâm.

Để việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực nêu trên ở các cấp, các ngành được thống nhất và hiệu quả, Bộ Xây dựng tổ chức tập huấn Về quy hoạch quản lý chất thải rắn và đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ các cơ quan đơn vị có liên quan trên phạm vi cả nước.

1. Nội dung tập huấn bao gồm các vấn đề chủ yếu sau:

- Hướng dẫn quy hoạch quản lý chất thải rắn.

- Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng).

2. Đối tượng tham dự tập huấn:

- Cán bộ lãnh đạo - quản lý, cán bộ chuyên môn – nghiệp vụ các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và về môi trường (Các Sở Xây dựng, S Tài nguyên và môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương vv...; các Phòng Quản lý đô thị/Phòng Kinh tế và hạ tầng, Phòng Tài nguyên-môi trường).

- Cán bộ lãnh đạo - quản lý, cán bộ chuyên môn – nghiệp vụ các đơn vị tư vấn, các công ty vệ sinh-môi trường, các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án.

- Cán bộ giảng dạy các chuyên ngành có liên quan trong các trường thuộc ngành Xây dựng.

3. Thời gian và địa điểm tập huấn: Khóa tập huấn dự kiến tổ chức trong 01 ngày vào đầu tháng 10/2012 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).

Để chuẩn bị cho khóa tập huấn đạt kết quả, đề nghị các đơn vị gửi danh sách đăng ký tham dự tập huấn có mẫu đính kèm trước ngày 01/10/2012 về Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Phòng Quản lý khoa học), km 10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT 04-38546685, Fax: 04-35524718 (hoặc 04-38546319); Website: www.amc.edu.vn; email:bdcbnxd@vnn.vn

 

 

Nơi nhận:
- Các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, NN&PTNT, Công thương...;
- Phòng Quản lý đô thị/Phòng Kinh tế và hạ tầng, Phòng Tài nguyên-môi trường;
- Các công ty: Tư vấn, công ty vệ sinh-môi trường;
- Các chủ đầu tư, các Ban QLDA;
- Cán bộ giảng dạy chuyên ngành có liên quan;
- Lưu: Vụ KHCN&MT; Học viện CBQLXD&ĐT

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Trung Hòa

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẬP HUẤN

Về quy hoạch quản lý chất thải rắn và đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

Tên đơn vị:………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Số điện thoại:………………Số Fax:……………Email:…………………………..

Đăng ký cho các cán bộ, viên chức dưới đây tham dự khóa tập huấn kể trên:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Đăng ký tập huấn tại (Hà Nội, Đà Nẵng hoặc TP.HCM)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................ngày.........tháng...........năm 2012

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 355/TB-BXD ngày 13/09/2012 về quy hoạch quản lý chất thải rắn và đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.994

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!